Governació i Recursos humans

Governació i Recursos humans

L'àrea de Governació i Recursos humans, s'ocupa de gestionar el personal de l’administració municipal amb els criteris de màxima eficiència, transparència i optimització, amb l'objectiu d'assolir la màxima qualitat en la prestació dels serveis a la ciutadania.

Recursos humans també s'encarrega de mantenir la comunicació amb els representants sindicals dels treballadors municipals per tractar les qüestions relacionades amb els drets laborals del personal.


Regidora responsable de l'àrea: Nereida González García (PSC)

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ

A continuació trobareu els anuncis de les últimes ofertes públiques d'ocupació aprovades per l'Ajuntament de la Canonja:

Borsa de treball d'enginyer/a tècnic/a industrial 2024

Per decret de l’alcaldia de data 4 d’abril de 2024, amb referència interna 2024-0329, es va resoldre aprovar les bases específiques de la convocatòria per a l’accés al Pla d’Ocupació de l’Ajuntament de la Canonja 2024.

El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i finalitzarà als vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de l'extracte de la mateixa.

Per realitzar la Sol·licitud normalitzada heu de clicar AQUÍ o dirigir-vos a la Seu Electrònica de l'Ajuntament.
Títol Fitxer
1. Bases de convocatòria publicades al BOPT

Borsa de treball d'administratiu/va de comptabilitat pública 2024

Per decret de l’alcaldia de data 4 d’abril de 2024, amb referència interna 2024-0329, es va resoldre aprovar les bases específiques de la convocatòria per a l’accés al Pla d’Ocupació de l’Ajuntament de la Canonja 2024.

El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i finalitzarà als vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de l'extracte de la mateixa.

Per realitzar la Sol·licitud normalitzada heu de clicar AQUÍ o dirigir-vos a la Seu Electrònica de l'Ajuntament.
Títol Fitxer
1. Bases de convocatòria publicades al BOPT

Borsa de treball de peons de la brigada municipal 2024

Per decret de l’alcaldia de data 4 d’abril de 2024, amb referència interna 2024-0329, es va resoldre aprovar les bases específiques de la convocatòria per a l’accés al Pla d’Ocupació de l’Ajuntament de la Canonja 2024.

El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i finalitzarà als vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de l'extracte de la mateixa.

Per realitzar la Sol·licitud normalitzada heu de clicar AQUÍ o dirigir-vos a la Seu Electrònica de l'Ajuntament.

Títol Fitxer
1. Bases de convocatòria publicades al BOPT

Procés d'estabilització de l'ocupació temporal

Títol Fitxer
1. Relació provisional d'admesos i exclosos de les convocatòries: 1/2023 (tècnic mitjà), 2/2023 (administratius) i 3/2023 (vigilants)
2. Resultats convocatòria 1/2023 Tècnic Mitjà
3. Resultats convocatòria 2/2023 Administratius
4. Resultats convocatòria 3/2023 Vigilants Municipals
5. Relació provisional d'admesos i exclosos de la convocatòria 4/2023
6. Relació definitiva d'admesos i exclosos de la convocatòria 5/2023
7. Resultats prova català convocatòria 5/2023
8. Relació provisional d'admesos i exclosos de la convocatòria 6/2023
9. Relació definitiva d'admesos i exclosos de la convocatòria 6/2023

Borsa de treball d'auxiliar administratiu 2022-2023

Per decret de l’alcaldia de data 6 de novembre de 2022, amb referència interna 2020-1303, es va resoldre aprovar les bases específiques de la convocatòria per a l’accés al Pla d’Ocupació de l’Ajuntament de la Canonja 2022-2023.

El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i finalitzarà als vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,de l'extracte de la mateixa.

Per realitzar la Sol·licitud normalitzada heu de clicar AQUÍ o dirigir-vos a la Seu Electrònica de l'Ajuntament.
Títol Fitxer
1. Bases de convocatòria publicades al BOPT
2. Relació provisional d'admesos i exclosos
3. Relació definitiva d'admesos i exclosos i calendari de la prova de català
4. Resultats prova de català
5. Calendari d'entrevista personal
6. Resultat concurs i entrevista

Borsa de treball d'enginyers tècnics industrials 2022-2023

Per decret de l’alcaldia de data 6 de novembre de 2022, amb referència interna 2020-1303, es va resoldre aprovar les bases específiques de la convocatòria per a l’accés al Pla d’Ocupació de l’Ajuntament de la Canonja 2022-2023.

El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i finalitzarà als vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,de l'extracte de la mateixa.

Per realitzar la Sol·licitud normalitzada heu de clicar AQUÍ o dirigir-vos a la Seu Electrònica de l'Ajuntament.
Títol Fitxer
1. Bases de convocatòria publicades al BOPT
2. Relació provisional d'admesos i exclosos
3. Relació definitiva d'admesos i exclosos i calendari de la prova de català

Borsa de treball de peons de neteja 2022-2023

Per decret de l’alcaldia de data 6 de novembre de 2022, amb referència interna 2020-1303, es va resoldre aprovar les bases específiques de la convocatòria per a l’accés al Pla d’Ocupació de l’Ajuntament de la Canonja 2022-2023.

El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i finalitzarà als vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,de l'extracte de la mateixa.

Per realitzar la Sol·licitud normalitzada heu de clicar AQUÍ o dirigir-vos a la Seu Electrònica de l'Ajuntament.
Títol Fitxer
1. Bases de convocatòria publicades al BOPT
2. Relació provisional d'admesos i exclosos
3. Relació definitiva d'admesos i exclosos i calendari de la prova de català
4. Resultats prova de català
5. Calendari d'entrevista personal
6. Resultat concurs i entrevista

Borsa de treball de peons de la brigada municipal i vigilants de parcs i jardins 2022-2023

Per decret de l’alcaldia de data 6 de novembre de 2022, amb referència interna 2020-1303, es va resoldre aprovar les bases específiques de la convocatòria per a l’accés al Pla d’Ocupació de l’Ajuntament de la Canonja 2022-2023.

El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i finalitzarà als vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de l'extracte de la mateixa.

Per realitzar la Sol·licitud normalitzada heu de clicar AQUÍ o dirigir-vos a la Seu Electrònica de l'Ajuntament.
Títol Fitxer
1. Bases de convocatòria publicades al BOPT
2. Relació provisional d'admesos i exclosos
3. Relació definitiva d'admesos i exclosos i calendari de la prova de català
4. Resultats prova de català
5. Calendari d'entrevista personal
6. Resultat concurs i entrevista

Borsa de treball d'arquitectes 2022

Per decret de l’alcaldia de data 16 de març de 2022, amb referència interna 2022-0328, es va resoldre aprovar les Bases de la convocatòria pública per crear una borsa de treball d’arquitectes (grup A, subgrup A1), per a l’àrea d’urbanisme.

El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i finalitzarà als vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de l'extracte de la mateixa.

Per realitzar la Sol·licitud normalitzada heu de clicar AQUÍ o dirigir-vos a la Seu Electrònica de l'Ajuntament.
Títol Fitxer
1. Bases de convocatòria publicades al BOPT
2. Relació provisional d'admesos i exclosos i calendari de les proves
3. Resultat final de les proves

Borsa de treball de peó de la brigada municipal 2020

Per decret de l’alcaldia de data 21 de setembre de 2020, amb referència interna 2020-1018, es va resoldre aprovar les bases de selecció, per crear una borsa de treball per a poder proveir amb caràcter temporal places de personal de la brigada municipal, categoria peó.

El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i finalitzarà als vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de l'extracte de la mateixa.

Per realitzar la Sol·licitud normalitzada heu de clicar AQUÍ o dirigir-vos a la Seu Electrònica de l'Ajuntament.
Títol Fitxer
1. Bases de convocatòria publicades al BOPT
2. Relació provisional d'admesos i exclosos
3. Relació definitiva d'admesos i exclosos i calendari de les proves
4. Model declaració responsable en relació amb la Covid 19
5. Resultats prova català
6. Resultat final de les proves

Borsa de treball de vigilants municipals 2020

Per decret de l’alcaldia de data 21 de setembre de 2020, amb referència interna 2020-1016, es va resoldre aprovar les bases de selecció, per concurs oposició, per crear una borsa de treball per a poder proveir amb caràcter temporal places de vigilant municipal.

El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i finalitzarà als vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de l'extracte de la mateixa.

Per realitzar la Sol·licitud normalitzada heu de clicar AQUÍ o dirigir-vos a la Seu Electrònica de l'Ajuntament.
Títol Fitxer
1. Bases de convocatòria publicades al BOPT
2. Relació provisional d'admesos i exclosos
3. Relació definitiva d'admesos i exclosos i calendari de les proves
4. Model declaració responsable en relació amb la Covid 19
5. Resultats prova català
6. Modificació composició tribunal qualificador
7. Resultats proves físiques
8. Resultat final de les proves

Borsa de treball d'auxiliars administratius 2020

Per decret de l’alcaldia de data 4 de desembre de 2019, amb referència interna 2019-1215, es va resoldre aprovar les Bases de la convocatòria pública per crear una borsa de treball per a poder proveir amb caràcter temporal places d’auxiliar administratiu, en règim funcionarial interí o laboral.

El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i finalitzarà als vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de l'extracte de la mateixa.

Títol Fitxer
1. Bases de la convocatòria publicades al BOPT
2. Sol·licitud normalitzada
3. Model de declaració jurada
4. Relació provisional d'admesos i exclosos
5. Relació definitiva d'admesos i exclosos
6. Calendari de les proves
7. Resultat de les proves de català
8. Resultat final de les proves

Borsa de treball de vigilants municipal 2018-2019

La Junta de Govern Local municipal va acordar aprovar les Bases de la convocatòria pública per
crear una borsa de treball per a poder proveir amb caràcter temporal places de vigilant municipal, mitjançant el sistema de concurs oposició.


El termini de presentació de sol·licituds comença l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Ofi cial de
la Província de Tarragona i fi nalitzarà als vint dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació, al Diari
Ofi cial de la Generalitat de Catalunya, de l’extracte de la mateixa.

Títol Fitxer
1. Bases de la convocatòria publicades al BOPT
2. Sol·licitud normalitzada
3. Model de declaració jurada
4. Relació provisional d'admesos i exclosos
5. Relació definitiva d'admesos i exclosos
6. Resultat final de les proves

Borsa de treball d'oficial de primera de la brigada municipal 2018

La Junta de Govern Local de data 9 de juliol de 2018, va acordar aprovar les Bases de la convocatòria pública per
crear una borsa de treball per a poder proveir amb caràcter temporal places de personal de la brigada municipal,
categoria oficial de primera, mitjançant el sistema de concurs oposició.


El termini de presentació de sol·licituds comença l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Ofi cial de
la Província de Tarragona i fi nalitzarà als vint dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació, al Diari
Ofi cial de la Generalitat de Catalunya, de l’extracte de la mateixa.

Títol Fitxer
1. Bases de la convocatòria publicades al BOPT
2. Sol·licitud normalitzada
3. Model de declaració jurada
4. Relació provisional d'admesos i exclosos
5. Dates de les proves
6. Nova relació provisional d'admesos i exclosos; modificació parcial de les dates de les proves
7. Resultat de la prova de català
8. Relació definitiva d'admesos i exclosos
9. Resultat final de les proves

Borsa de treball de peó de la brigada municipal 2018

La Junta de Govern Local de data 9 de juliol de 2018, va acordar aprovar les Bases de la convocatòria pública per
crear una borsa de treball per a poder proveir amb caràcter temporal places de personal de la brigada municipal,
categoria peó, mitjançant el sistema de concurs oposició.


El termini de presentació de sol·licituds comença l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Ofi cial de
la Província de Tarragona i fi nalitzarà als vint dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació, al Diari
Ofi cial de la Generalitat de Catalunya, de l’extracte de la mateixa.

Títol Fitxer
1. Bases de la convocatòria publicades al BOPT
2. Sol·licitud normalitzada
3. Model de declaració jurada
4. Relació provisional d'admesos i exclosos
5. Dates de les proves
6. Relació definitiva d'admesos i exclosos
7. Resultat de la prova de català
8. Resultats finals

Borsa de treball d'auxiliars administratius 2018

La Junta de Govern Local de data 14 de maig de 2018, va acordar aprovar la convocatòria pública per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió, amb caràcter temporal de places d’auxiliar administratiu, en règim funcionarial interí o laboral, mitjançant el sistema de concurs oposició, fent constar que la borsa de treball d’auxiliars administratius convocada segons anuncis en el Butlletí Ofi cial de la Província núm. 51, de data 14 de març de 2017, en el Diari Ofi cial de la Generalitat núm. 7331, de 17 de març de 2017, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal www.lacanonja.cat, ha perdut la seva vigència segons l’establert a la base dotzena de les que van regir el procés selectiu.
Títol Fitxer
1. Bases de la convocatòria publicades al BOPT
2. Sol·licitud normalitzada
3. Model de declaració jurada
4. Relació provisional d'admesos i exclosos
5. Relació definitiva d'admesos/exclosos i calendari de les proves
6. Resultats del procés selectiu

Plaça d'auxiliar de biblioteca 2017

La Junta de Govern Local de data 30 d’octubre de 2017, va acordar aprovar les bases de selecció, per concurs oposició, per a la provisió temporal d’una plaça d’auxiliar de biblioteca de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de la Canonja.

El termini de presentació de sol·licituds comença l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i finalitzarà als vint dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de l’extracte de la mateixa.
Títol Fitxer
1. Bases de la convocatòria publicades al BOPT
2. Sol·licitud normalitzada
3. Model de declaració jurada
4. Relació provisional d'admesos i exclosos
5. Relació definitiva d'admesos/exclosos i calendari de les proves
6. Resultats del procés selectiu

Borsa de treball de Vigilants Municipals 2017

La Junta de Govern Local de data 10 de juliol de 2017, va acordar aprovar la convocatòria pública per crear una borsa de treball per a poder proveir amb caràcter temporal places de vigilant municipal, fent constar que la borsa de treball de vigilants municipals convocada segons anuncis en el Butlletí Oficial de la Província núm. 296, de data 23 de desembre de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat núm. 7030, de 4 de gener de 2016, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal www.lacanonja.cat, ha perdut la seva vigència segons l’establert a la base dotzena de les que van regir el procés selectiu.

El termini per a presentar les sol·licituds per formar part del procediment de constitució d'una borsa de treball per a la provisió de places de vigilant municipal finalitza el dia 12 de setembre de 2017.
Títol Fitxer
1. Bases de la convocatòria publicades al BOPT
2. Sol·licitud normalitzada
3. Model de declaració jurada
4. Relació provisional d'admesos i exclosos
5. Relació definitiva d'admesos/exclosos i calendari de les proves.
6. Calendari proves psicotècniques
7. Calendari prova física i prova teòric pràctica
8. Resultats de les proves psicotècniques
9. Resultats de les proves físiques
10. Resultats finals

Plaça d'enginyer tècnic industrial 2017

La Junta de Govern Local, en data 20 de febrer de 2017, va aprovar les Bases de la convocatòria pública per a la selecció d'un enginyer tècnic industrial, a mitja jornada, en règim de contractació laboral amb règim d'interinitat i convocar concurs oposició per proveir la citada plaça.
Títol Fitxer
1. Bases de la convocatòria publicades al BOPT
2. Sol·licitud normalitzada
3. Model de declaració jurada
4. Relació provisional d'admesos i exclosos
5. Relació definitiva d'admesos/exclosos i calendari de les proves.
6. Resultat final

Borsa de treball d'auxiliars administratius 2017

La Junta de Govern Local, en data 20 de febrer de 2017, va acordar aprovar la convocatòria pública per a la constitució d'una borsa de treball per a la provisió, amb caràcter temporal de places d'auxiliar administratiu, en règim funcionarial interí o laboral, mitjançant el sistema de concurs oposició, fent constar que la borsa de treball d'auxiliars administratius convocada segons anuncis en el Butlletí Oficial de la Província núm. 186, de data 11 d'agost de 2015, en el Diari Oficial de la Generalitat núm. 6935, de 14 d'agost de 2015, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la web municipal www.lacanonja.cat, ha perdut la seva vigència segons l'establert a la base dotzena de les que van regir el procés selectiu.
Títol Fitxer
1. Bases de la convocatòria publicades al BOPT
2. Sol·licitud normalitzada
3. Model de declaració jurada
4. Relació provisional d'admesos i exclosos
5. Relació definitiva d'admesos/exclosos i calendari de les proves.
6. Resultats de la prova de català i de la prova teòrica
7. Calendari de la prova informàtica
8. Resultats de la prova pràctica
9. Resultats prova informàtica, valoració de mèrits i resultat final

Plaça d'arquitecte tècnic 2016

La Junta de Govern Local, en data 21 de març de 2016, va acordar aprovar les Bases de la convocatòria pública per a la cobertura, en règim d'interinitat fins a la cobertura definitiva per funcionari de carrera, d'una plaça d'arquitecte tècnic, subgrup A2, a temps parcial (33 hores setmanals), i convocar concurs oposició per proveir la citada plaça.


Títol Fitxer
1. Publicació al BOPT de les bases de convocatòria
2. Sol·licitud normalitzada
3. Model de declaració jurada
4. Relació provisional d'admesos i exclosos
5. Relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos
6. Calendari de les proves
7. Resultat Final

Borsa de treball de vigilants municipals 2016

La Junta de Govern Local de data 30 de novembre de 2015, va acordar aprovar les Bases de la convocatòria pública per crear una borsa de treball per a poder proveir, amb caràcter temporal, places de vigilant municipal, sent el sistema de selecció el de concurs oposició lliure.


El termini per a presentar les sol·licituds per formar part del procediment de constitució d'una borsa de treball per a la provisió de places de vigilant municipal finalitza el dia 19 de gener de 2016.

Títol Fitxer
1. Publicació BOPT bases per crear borsa treball vigilants municipals
2. Sol·licitud normalitzada
3. Model de Declaració jurada
4. Relació provisional d'admesos i exclosos
5. Calendari de les proves
6. Resultat de les proves

Borsa de treball d'auxiliars administratius 2015

La Junta de Govern Local de data 27 de juliol de 2015, va acordar aprovar la convocatòria pública per a la constitució d’una borsa de treball per a la provisió, amb caràcter temporal de places d’auxiliar administratiu, en règim funcionarial interí o laboral, mitjançant el sistema de concurs oposició.
Títol Fitxer
Bases de la convocatòria
Relació provisional d'aspirants admesos i exclosos
1a prova: coneixements de la llengua catalana
Relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos
Resultats de la prova de català i convocatòria per les següents proves del procés selectiu
Resultats prova teòrica
Resultat prova pràctica, valoració de mèrits i resultat final