Acció social i Ciutadania

Acció social i Ciutadania

L'àrea d’Acció Social i Ciutadania treballa per garantir el benestar de les persones, de les famílies i de la col·lectivitat.

Els professionals d'aquesta àrea tenen la tasca d'atendre les necessitats socials més immediates, generals i bàsiques dels canongins i canongines, amb l'objectiu d'assegurar a les persones el dret a viure dignament durant totes les etapes de la seva vida. Amb la seva feina contribueixen a prevenir problemàtiques socials, i a facilitar la reinserció i la integració de persones en situació de risc social o exclusió.

Les funcions principals de Serveis socials són:

  • Oferir informació, orientació, assessorament, treball social comunitari, detecció, prevenció i tractament socioeducatiu.
  • Fer propostes d’atenció a les persones i d’interès per a la comunitat, dissenyar programes d’actuacions socials i cooperar amb els altres serveis de la xarxa de benestar.
  • Conèixer els recursos i les prestacions socials existents i informar i ajudar en la gestió del tràmits.

Regidora responsable de l'àrea: Francisca Márquez Sola (PSC)

Serveis d'Acció Social

Els Serveis d'Acció Social se centren en l’atenció individual, familiar, grupal i comunitària durant totes les etapes de la vida. Infants, adolescents, famílies, adults i gent gran poden ser atesos i/o participar dels diversos serveis i projectes d'aquesta àrea. Des d’una visió transversal, intergeneracional, col·lectiva i propera, qualsevol habitant del municipi pot trobar un espai on rebre suport i acompanyament personal.

  • Atenció Social Primària
  • Gent Gran Activa
  • Centre obert - Casal infantil