Suggeriments i incidències

La ciutadania pot fer arribar al seu Ajuntament queixes, suggeriments, consultes, etc. referents a temes com l'estat del carrer, enllumenat públic, infraestructures municipals, veïns, etc.

Les consultes, queixes o suggeriments, per a ser contestades, s'han de realitzar amb la deguda identificació.

Aquest canal no és l'establert per la presentació d'instàncies a l'Ajuntament. A l'apartat Tràmits i serveis podeu consultar el procediment per a la realització dels tràmits més habituals amb l'Ajuntament.

Aquesta bústia no accepta comunicacions comercials i/o promocionals.

Avís legal:

La responsabilitat d’aquest fitxer és de l’Ajuntament de la Canonja, carrer Raval, 11 CP 43110 La Canonja

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre la protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades seran registrades en un fitxer automatitzat i que només seran usades per als fins indicats.

Imagen captcha