Escola d'Adults

Escola d'Adults

Adreça: Carrer Masricart, 65 (Castell de Masricart)

Telèfon: 696 15 79 73

Correu electrònic: escolaadults@lacanonja.cat

Informació curs 2022/2023 clicant AQUÍ 


L'Escola Municipal d'Adults la Canonja és un ens dependent de la regidoria d'Ensenyament de l'Ajuntament de la Canonja.


La seva creació es remunta al setembre de 1985 com una conseqüència més de la dinàmica interna que es va generar al poble amb la recuperació democràtica de les seves decisions. S'havia d'incloure una pedagogia social. En aquell moment es valorà com a urgent i prioritari donar resposta ala problemàtica que representava l'elevat nombre de joves que acabaven l'escolarització sense haver aconseguit el títol acadèmic, el Graduat escolar, que els facilités l'accés al mercat de treball.


D'ençà de la seva fundació s'ha convertit en un espai que dóna resposta a les inquietuds educatives, culturals i socials de la població adulta canongina en funció de les demandes i necessitats que se'n detecten. L'oferta formativa de cada curs pot variar tenint en compte aquests factors.

Què hi trobaràs?

 • Una oferta variada
 • Un aprenentatge individualitzat
 • Una avaluació contínua
 • Una col·laboració, tolerància i respecte entre tots els participants
 • Una participació en activitats culturals i ...

  Continuar llegint

Qui hi va?

L'Escola atén l'alumnat del municipi a partir dels 18 anys (o bé que els compleixin durant l'any natural de matriculació) i amb caràcter excepcional també hi poden accedir persones majors de 16 anys....

Continuar llegint

Què hi pots estudiar?

L'oferta formativa puntual de cada curs acadèmic es perfila segons les demandes i necessitats i té com a nucli els ensenyaments inicials i bàsics en llengua catalana, castellana i informàtica; la formació bàsica o instrumental; la preparació a les proves lliures dels diferents nivells de català i la iniciació a la informàtica a nivell d'usuari.  

FORMACIÓ INSTRUMENTAL

Són ensenyaments que proposen una formació general bàsica i que estan estructurats en tres nivells:

 • Nivell I: Iniciació a la lectura i a l'escriptura; numeració i iniciació al càlcul; català oral i coneixement de l'entorn.
 • Nivell II: Millora en les habilitats de la lectura i escriptura; operacions bàsiques de càlcul matemàtic; ...

  Continuar llegint

INFORMÀTICA

Informàtica inicial: S'adreça a aquelles persones que tenen interès en adquirir les destreses necessàries per fer funcionar l'ordinador i conèixer les prestacions bàsiques de la informàtica pel que fa a: El sistema operatiu, el processador de textos, Internet i correu electrònic; ...

Continuar llegint

CATALÀ

 • Nivell Bàsic: Curs adreçat a persones no catalanoparlants que volen iniciar-se en la comprensió i expressió oral per tal de poder participar en català en tasques i situacions socials de comunicació pròpies de la vida quotidiana.
 • Nivell Elemental: Curs ...

  Continuar llegint

CASTELLÀ BÀSIC

L’objectiu és capacitar al grup de població nouvinguda de coneixements orals bàsics de llengua castellana per tal que es puguin defensar en situacions i converses quotidianes de vida social i laboral, alhora que es fomenta el coneixement i la participació en la nostra societat (costums, festes, etc...).

Activitats extraescolars

 • Sortides culturals: exposicions, teatre, cinema, conferències
 • Participació en activitats organitzades per altres entitats del poble
 • Coneixement de l'entorn
 • Celebracions festives i commemoratives

Què cal per inscriure-s'hi?

Durant la primera quinzena de setembre es realitza el procés d'informació, inscripció i avaluació inicial (si pertoca) de les persones interessades, que hauran de ser majors de 18 anys i empadronades a la Canonja.


S'ha d'omplir el full d'inscripció dins el període de matriculació, al propi Centre.

Cal aportar la següent documentació:

 • 1 fotocòpia del DNI o NIE o Passaport

 • 1 fotografia mida carnet

 • Justificant de pagament corresponent al curs inscrit dins el període de matriculació

Cal tenir en compte

 • Els cursos s'adrecen a persones empadronades al municipi de la Canonja.

 • Els cursos tenen places limitades. S'adjudiquen per rigorós ordre d'inscripció.

 • En cas que no hi hagi prou alumnat matriculat, el curs programat ...

  Continuar llegint