Escola d'Adults / FORMACIÓ INSTRUMENTAL

Són ensenyaments que proposen una formació general bàsica i que estan estructurats en tres nivells:

  • Nivell I: Iniciació a la lectura i a l'escriptura; numeració i iniciació al càlcul; català oral i coneixement de l'entorn.
  • Nivell II: Millora en les habilitats de la lectura i escriptura; operacions bàsiques de càlcul matemàtic; català bàsic; coneixement de l'entorn.
  • Nivell III: Desenvolupament de la lectura i escriptura; ortografia; matemàtiques per a la vida; cultura general; iniciació a les noves tecnologies; català elemental.