Oferta formativa

Oferta formativa

L’Ajuntament és conscient de l´escenari al mercat de treball actual colpejat per la COVID-19, els ERTOs, la dificultat d’incorporar-se per primera vegada al mercat de treball o reincorporar-se després d’un temps a l’atur, per aquest motiu el que es pretén és oferir eines i oportunitats a la ciutadania per tal de millorar l’accés al mercat de treball. Des del servei d'Ocupació i Promoció Econòmica treballem conjuntament amb altres àrees de l'Ajuntament com la de Joventut, Serveis Socials i Recursos Humans per tal de coordinar activitats i formacions al llarg de l'any.

Algunes formacions que es duen a terme són subvencionades íntegrament per IDFO i d’altres pels estaments oficials com el SOC o Garantia Juvenil, aprofitant així les oportunitats que puguin arribar de les diferents administracions, la resta d’actuacions es fan amb fons municipals.

Curs atenció al client en restauració

Del 15 al 22 de juny de 2023
 • 15 hores lectives presencials
 • Horari: de 9.30 a 12.30 h
 • Informació i inscripcions AQUÍ
 • Més informació a: 686 995 811 (dilluns, dimecres i divendres de 9 a 13 h)

Satisfer les expectatives dels clients i fidelitzar-los utilitzant una adequada atenció i comunicació en el servei de restaurant-bar, atenent suggeriments i solucionant possibles problemes i/o reclamacions.

Curs dirigit especialment a persones en situació d'atur o en ERTO. En el cas de treballadors en actiu: És IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la que treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Curs de seguretat alimentària: Manipulació i control d'aliments

Del 14 al 19 de juny de 2023

 • 6 hores lectives presencials
 • Horari: de 9.30 a 12.30 h
 • Informació i inscripcions AQUÍ
 • Més informació a: 686 995 811 (dilluns, dimecres i divendres de 9 a 13 h)

Adquirir el coneixements bàsics establerts en el RD 202/2000 relatius a la manipulació d'aliments i la importància de la reglamentació alimentària. Conèixer els perills de contaminació d'un aliment, el seu origen, els efectes que poden ocasionar i les mesures preventives a adoptar. Aprendre a desenvolupar hàbits higiènics adequats per garantir la seguretat alimentària. Conèixer com realitzar la manipulació d'aliments, tenint en compte la influència de la conservació i l'emmagatzematge adequats, així com la higiene dels equips, els locals i els utensilis.

Curs dirigit especialment a persones en situació d'atur o en ERTO. En el cas de treballadors en actiu: És IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la que treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Curs: Operador/a de carretons (Norma UNE-58451)

+ Transpalet elèctric o apilador, manual i de conductor a bord

Del 5 al 13 de juny de 2023
 • 34 hores lectives presencials
 • Horari: de 9 a 14 h
 • Més informació a: 686 995 811 (dilluns, dimecres i divendres de 9 a 13 h)
 • Inscripcions AQUÍ 

Capacitar pel maneig segur d'operacions amb carretons elevadors. Formar en la seva conducció i maneig. Adquirir els coneixements necessaris en Prevenció de Riscos Laborals sobre el maneig segur de transpalets. Eliminar/reduir els incidents i accidents, en la mesura del que estipula la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Operativitat bàsica en el maneig del transpalet elèctric

Curs dirigit especialment a persones en situació d'atur o en ERTO. En el cas de treballadors en actiu: És IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la que treballen disposi de centre de treball a Catalunya.Curs: Monitor/a de menjador i transport escolar

Del 24 d'abril al 12 de maig de 2023

 • 40 hores lectives presencials + 5 hores de pràctiques
 • Horari:de 9.15 a 12.15 h
 • Informació i inscripcions AQUÍ
 • Més informació: al 686 995 811 (dilluns, dimecres i divendres de 9 a 13 h) o a ocupaciopromocio@lacanonja.cat

L'objectiu general del curs es capacitar i adquirir els coneixements necessaris per desenvolupar la tasca de monitor/a de menjador i transport escolar.

Curs dirigit especialment a persones en situació d'atur o en ERTO. En el cas de treballadors en actiu: És IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya.