Oferta formativa

Oferta formativa

L’Ajuntament és conscient de l´escenari al mercat de treball actual colpejat per la COVID-19, els ERTOs, la dificultat d’incorporar-se per primera vegada al mercat de treball o reincorporar-se després d’un temps a l’atur, per aquest motiu el que es pretén és oferir eines i oportunitats a la ciutadania per tal de millorar l’accés al mercat de treball. Des del servei d'Ocupació i Promoció Econòmica treballem conjuntament amb altres àrees de l'Ajuntament com la de Joventut, Serveis Socials i Recursos Humans per tal de coordinar activitats i formacions al llarg de l'any.

Algunes formacions que es duen a terme són subvencionades íntegrament per IDFO i d’altres pels estaments oficials com el SOC o Garantia Juvenil, aprofitant així les oportunitats que puguin arribar de les diferents administracions, la resta d’actuacions es fan amb fons municipals.

Curs de MOS 77-725: Microsoft Word 2016 Nivell Incial

ACTUALITZACIÓ: ANUL·LAT

Del 13 de maig al 3 de juny de 2022

L'objectiu del curs és aprendre a utilitzar l’entorn Word i la capacitat de completar tasques de forma independent. A més et prepararà per poder assolir el certificat M.O.S. de Microsoft en la especialitat Word.

Curs dirigit especialment a persones en situació d'atur o en ERTO. En el cas de treballadors en actiu: És IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la que treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Curs: Competències digitals bàsiques

ACTUALITZACIÓ: ANUL·LAT

Del 25 d'abril a l'11 de maig de 2022

L'objectiu general és aprendre els conceptes i habilitats bàsiques de la informàtica perquè les persones treballadores puguin utilitzar aquesta tecnologia.

Curs dirigit especialment a persones en situació d'atur o en ERTO. En el cas de treballadors en actiu: És IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la que treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Curs: Operador/a de carretons (Norma UNE-58451)

Del 28 al 31 de març de 2022
 • 24 hores lectives presencials
 • Horari: de 8.30 a 14.30 h
 • Més informació a: 686 995 811 (dilluns, dimecres i divendres de 9 a 13 h)

Capacitar pel maneig segur d'operacions amb carretons elevadors. Formar en la seva conducció i maneig.

Curs dirigit especialment a persones en situació d'atur o en ERTO. En el cas de treballadors en actiu: És IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la que treballen disposi de centre de treball a Catalunya.


Curs: transpalet elèctric o apilador, manual i de conductor a bord

22 i 23 de març de 2022
 • 10 hores lectives presencials
 • Horari: de 9 a 14 h
 • Més informació a: 686 995 811 (dilluns, dimecres i divendres de 9 a 13 h)

Adquirir els coneixements necessaris en Prevenció de Riscos Laborals sobre el maneig segur de transpalets. Eliminar/reduir els incidents i accidents, en la mesura del que estipula la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Operativitat bàsica en el maneig del transpalet elèctric.

Curs dirigit especialment a persones en situació d'atur o en ERTO. En el cas de treballadors en actiu: És IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la que treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Curs de seguretat alimentària: Manipulació i control d'aliments

CANVI DATA!: 11 de març de 2022

Adquirir el coneixements bàsics establerts en el RD 202/2000 relatius a la manipulació d'aliments i la importància de la reglamentació alimentària. Conèixer els perills de contaminació d'un aliment, el seu origen, els efectes que poden ocasionar i les mesures preventives a adoptar. Aprendre a desenvolupar hàbits higiènics adequats per garantir la seguretat alimentària. Conèixer com realitzar la manipulació d'aliments, tenint en compte la influència de la conservació i l'emmagatzematge adequats, així com la higiene dels equips, els locals i els utensilis.

Curs dirigit especialment a persones en situació d'atur o en ERTO. En el cas de treballadors en actiu: És IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la que treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Curs: Operador/a de carretons (Norma UNE-58451)

CANVI DATA!: Del 14 al 17 de març de 2022

Capacitar pel maneig segur d'operacions amb carretons elevadors. Formar en la seva conducció i maneig.

Curs dirigit especialment a persones en situació d'atur o en ERTO. En el cas de treballadors en actiu: És IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la que treballen disposi de centre de treball a Catalunya.


Curs: transpalet elèctric o apilador, manual i de conductor a bord

CANVI DE DATA!: 9 i 10 de març de 2022

Adquirir els coneixements necessaris en Prevenció de Riscos Laborals sobre el maneig segur de transpalets. Eliminar/reduir els incidents i accidents, en la mesura del que estipula la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Operativitat bàsica en el maneig del transpalet elèctric.

Curs dirigit especialment a persones en situació d'atur o en ERTO. En el cas de treballadors en actiu: És IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la que treballen disposi de centre de treball a Catalunya.

Curs: Prevenció de riscos laborals

Del 23 de febrer al 4 de març de 2022

  Adquirir els coneixements tècnics necessaris per al desenvolupament de les funcions de cada nivell. (determinat per el RD 39/1997 de 17 de Gener per el que s’aprova el reglament dels serveis de prevenció en el seu Annex IV).

   Curs dirigit especialment a persones en situació d'atur o en ERTO. En el cas de treballadors en actiu: És IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la que treballen disposi de centre de treball a Catalunya.


   Curs de logística integral

   De l'11 al 22 de febrer de 2022

   Adquirir un coneixement bàsic de les estructures que completen el procés logístic. Anunciar les diferències entre mitjans de transports.

   Curs dirigit especialment a persones en situació d'atur o en ERTO. En el cas de persones en actiu: És IMPRESCINDIBLE que l'empresa en la qual  treballen disposi de centre de treball a Catalunya. En aquest curs no poden participar treballadors de l'Administració Pública.