Escola d'Adults / INFORMÀTICA

Informàtica inicial: S'adreça a aquelles persones que tenen interès en adquirir les destreses necessàries per fer funcionar l'ordinador i conèixer les prestacions bàsiques de la informàtica pel que fa a: El sistema operatiu, el processador de textos, Internet i correu electrònic; tot i que prèviament, s'aprendran les habilitats necessàries per fer funcionar l'ordinador (manipulació del ratolí, utilització de les funcions bàsiques del teclat...).