Escola d'Adults / Qui hi va?

L'Escola atén l'alumnat del municipi a partir dels 18 anys (o bé que els compleixin durant l'any natural de matriculació) i amb caràcter excepcional també hi poden accedir persones majors de 16 anys.


La procedència de l'alumnat és força heterogènia, tant a nivell geogràfic com a nivell sociocultural, cosa que enriqueix tothom. El grau de coneixements i el nivell d'estudis també és molt divers. Cada persona presenta una història i unes característiques molt específiques que es tenen en compte per tal de garantir i satisfer les seves expectatives i necessitats i amb objectius diferents tals com aprendre a escriure i llegir, preparar-se per obtenir un certificat, posar-se al dia, ampliar coneixements o aprendre a expressar-se en una llengua diferent a la pròpia.


En tots els grups l'ambient que s'hi crea és distès, amè, motivador, comunicatiu, democràtic, participatiu... factors tots ells que afavoreixen un aprenentatge efectiu.