Relacions ciutadanes

Relacions ciutadanes

Aquesta àrea s'encarrega d'afavorir la relació entre l'Ajuntament i les associacions veïnals i entitats del municipi, mantenint la proximitat i el contacte per tal de donar més relleu i facilitar les iniciatives col·lectives. També és competència seva tenir cura del registre d'entitats ciutadanes i de la seva actualització.


Regidor responsable de l'àrea: Iván Barceló Procas (PSC)