Joventut

Joventut

L'Àrea de Joventut, està orientada als canongins i canongines d'entre 15 i 30 anys. La seva finalitat és detectar i treballar les necessitats i les inquietuds de la població jove.

Té com a competències principals promoure la participació en la creació, coordinació i gestió d'activitats que dinamitzin socioculturalment la vida del jovent; Realitzar activitats culturals i lúdiques, informar, fomentar la cohesió social, promoure el desenvolupament de la creativitat, coordinar el voluntariat juvenil del poble,... entre d'altres.

Aquesta àrea es pot dividir en dos grans blocs:

  • La INFORMACIÓ JUVENIL: Consisteix en donar informació i assessorament als joves sobre totes aquelles qüestions que puguin ser del seu interès (treball, habitatge, salut...)
  • La DINAMITZACIÓ JUVENIL: Consisteix en oferir un ventall d'activitats de formació, oci i temps lliure adreçades a les diferents franges d'edat dins el col·lectiu jove.


Regidor responsable de l'àrea: Iván Barceló Procas (PSC)

Punt d'Informació Juvenil i Espai Jove

Punt d'Informació Juvenil i Espai Jove

Clica AQUÍ per conèixer el Punt d'Informació Juvenil (PIJ), l'Espai Jove i l'skatepark.