Seguretat ciutadana

Seguretat ciutadana

Aquesta àrea té assignades diverses atribucions amb l'objectiu de vetllar per la seguretat ciutadana, garantir els drets individuals, les llibertats públiques i el compliment de les ordenances municipals. Mitjançant la prevenció i l'auxili pretén la millora de la qualitat de vida i del benestar dels canongins i canongines.

Aquest servei, realitzat pel cos de la Guàrdia Municipal de la Canonja, també actua en els àmbits de la protecció civil, la seguretat vial, la circulació, l'ordre públic... i es coordina amb altres cossos de seguretat, com els Mossos d'Esquadra.


Regidora responsable de l'àrea: Lucía López Cerdán (PSC)

GUÀRDIA MUNICIPAL

GUÀRDIA MUNICIPAL

Adreça: C/ Raval, 6

Telèfons: 977 548 081 - 606 239 911

Fax: 977 545 693

guardiamunicipal@lacanonja.cat

Compte de Twitter: @lacanonja112

Què cal fer en cas d'emergència?

Què cal fer en cas d'emergència?

Consells per a l'autoprotecció
Telèfons d'urgència

Telèfons d'urgència

Emergències 112

Avaries:
  • EMATSA 977 203 329
  • GAS NATURAL 900 750 750
  • ENDESA 902 536 536
Pla d'Autoprotecció poliesportiu i piscines municipals

Pla d'Autoprotecció poliesportiu i piscines municipals

Protecció Civil

El Servei de Protecció Civil integra i desenvolupa les funcions relacionades amb la prevenció, protecció i atenció a la ciutadania del municipi en casos d'emergència i d'altres situacions que ho requereixin.


Realitza serveis preventius d'informació pels actes de concurrència massiva o de perillositat especial i dóna suport als altres cossos de seguretat. Alhora, col·labora mitjançant reforços de guàrdia i suport logístic, en situacions d'emergència o preemergència, d'acord amb els diferents plans d'actuació, i sota les indicacions del director del pla i de l'autoritat municipal corresponent.


Cal destacar que el servei de Protecció Civil és de caire universal i es presta en coordinació amb la Generalitat de Catalunya i els diferents grups operatius de bombers, policia, guàrdia municipal, sanitaris i voluntaris.  

Contacte

Contacte

Adreça: C/ Raval, 6

Telèfon: 977 551 256

protecciocivil@lacanonja.cat