Joventut / Normativa d'ús i recomanacions

1.- Només es podrà fer ús del SKATE-PARK en els horaris determinats:

  • Del 15/10 al 24/03 de 10:00 a 21:00 hores
  • Del 25/03 al 14/10 de 10:00 a 23:00 hores

2.- L'usuari exonera a l'Ajuntament de la Canonja de qualsevol responsabilitat derivada dels possibles danys o lesions que la pròpia pràctica esportiva del skate li puguin causar, en les modalitats autoritzades (skate, scooter, roller) i accepta també el compliment de les presents normes.

3.- L'usuari mostrarà en tot moment una actitud i comportament de respecte envers les instal·lacions i la resta d'usuaris

4.- El no compliment de les presents normes significarà l'expulsió inmediata del recinte.

5.- Es prohibeix l'entrada al recinte amb ampolles o recipients de vidre. Igualment es prohibeix l'accés al recinte amb menjar, pipes, etc... i el consum del mateix. Es prohibeix també el consum d'alcohol.

6.- Es prohibeix fumar en tot el recinte.

7.- Resta prohibit l'accés al recinte de qualsevol tipus d'animal, encara que es trobi lligat.

8.- Resta prohibit l'accés al recinte amb qualsevol tipus de bicicleta (bmx, mountain-bike, etc) així com qualsevol artefacte no autoritzat.

9.- En cas de condicions meteorològiques adverses, l'usuari és l'únic responsable de valorar la permanència i ús de les instal·lacions del recinte.

10.- L'edat mínima d'accés al recinte és de 12 anys. Els infants de menor edat hauran d'anar acompanyats del pare/mare/tutor legal o d'un adult que es faci càrrec de la seva supervisió i vigilància.

11.- Resta prohibida l'execució de qualsevol tipus de pintada, marca, enganxina o qualsevol tipus d'expressió gràfica o artística, en tot el recinte, sense l'autorització explícita de l'Ajuntament de la Canonja.

12.- Es recomana en tot moment l'ús de proteccions adequades (casc, genolleres,etc...)

13.- Es recomana anar equipat amb roba adient a l'activitat esportiva (mai sense samarreta), donat que les superfícies del recinte poden ser abrasives.

14.- Els acompanyants, visitants o espectadors han d'ubicar-se en els llocs on on entorpeixin la normal activitats dels usuaris ni la visibilitat dels mateixos.

15.- Es recomana fer ús de les instal·lacions en grup, mai per part d'una sola persona.

16.- Es recomana la utilització de cera només en els llocs imprescindibles, mai a les rampes.