Medi ambient i Gestió de Residus / Deixalleria municipal

Deixalleria municipal
  • Adreça: Camí de la Coma, s/n
  • Horari: De dimarts a divendres de 9 a 13 h i de 15 a 18 h. Dissabte: de 10 a 13 h i de 15 a 18 h. Diumenge: de 9 a 15 h
  • Telèfon: 637 262 759

La deixalleria és un servei gratuït pels veïns i veïnes del municipi que permet la recollida selectiva de tots els residus domèstics que es poden generar en una llar. La instal·lació també està dissenyada per rebre aquells residus especials que es generen i que, per les seves característiques, no poden ser dipositats en els contenidors de recollida selectiva habituals.

L'ús de la deixalleria permet augmentar la quantitat de residus municipals valoritzables, disminueix els residus que van a parar a l’abocador, evita l’abocament incontrolat de residus i permet gestionar correctament els residus perillosos.

Per un bon funcionament i per tal d'aconseguir un màxim aprofitament i reciclatge cal dipositar els diferents tipus de residus en el contenidor que li correspon i no s'han de barrejar; En cas de dubte o de portar residus especials, s'ha de preguntar al personal de la deixalleria.