Hisenda / Recepció factures electròniques

En compliment de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, l’Ajuntament de la Canonja s’ha adherit a la plataforma e-FACT, servei de factura electrònica de les administracions públiques catalanes per a la recepció de les factures electròniques per part dels seus proveïdors. 

L’Ordre HAP 1074/2014 disposa, en el seu annex, que «Dins del document de factura electrònica és obligatori, per a la remissió correcta de la factura a l’òrgan destinatari final, informar de l’òrgan gestor, la unitat tramitadora i l’oficina comptable destinataris».

Conseqüentment, a continuació es detallen els codis DIR3 de l’Ajuntament:

 

Òrgan gestor                        L01439076

Oficina comptable                L01439076

Unitat de tramitadora            L01439076      

 

La Bústia lliurament factures electròniques de l'Ajuntament de la Canonja és: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=265.

De comformitat amb l’article 4 de la Llei, l'Ajuntament ha exclòs de obligació de facturació electrònica les factures d’import fins a 5.000 €., IVA inclòs.