Festes / Calendari de Festes locals

Segons l'ORDRE EMT/290/2023, de 22 de desembre, de la Conselleria d'Empresa i Treball, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2024, les festes locals a la Canonja per a l'any 2024, es celebraran els dies:

20 de gener i 16 d'agost