Festes / Calendari de Festes locals

Segons l'ORDRE EMT/278/2022, de 20 de desembre, de la Conselleria d'Empresa i Treball, per la qual s'estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l'any 2023, les festes locals a la Canonja per a l'any 2023, es celebraran els dies:

20 de gener i 14 d'agost