Centres Educatius / Escola La Canonja

Escola La Canonja

https://agora.xtec.cat/ceiplacanonja/

Adreça: Av. Carrasco i Formiguera, 8
Telèfon: 977545627

Antigament l’escola estava a l’actual plaça de Catalunya, on ara està el centre cívic, la zona dels pins era el pati. Fou l’any 1973, quan es va construir la nostra escola amb el nom de Colegio Nacional “Rión Marsal”. Aquesta escola agafava als alumnes de la Canonja i també de Bonavista.

El curs 1997-98 amb la finalització de la EGB, i l’arribada del nou sistema educatiu, l’escola rep el nom de CEIP La Canonja amb 6 unitats de preescolar i 12 de primària.
Els últims anys el fort creixement del poble ha comportat que l’escola es fes més gran, tenint en l’actualitat 8 unitats de ed. Infantil i 16 de primària i uns 538 alumnes.
Actualment amb la nova Llei d’Educació de Catalunya, té el nom de Escola La Canonja.