Centres Educatius / Institut Collblanc

Institut Collblanc

http://www.xtec.cat/iescollblanc/

Adreça: Av. Carrasco i Formiguera, 12
Telèfon: 977 551 716.
Email: e3008481@xtec.cat

L’Institut Collblanc de la Canonja rep aquest nom per la partida en el qual es va construir l’institut. Aquesta partida està ubicada a les afores de la Canonja fitant amb el barri de Bonavista.

Ja fa uns anys que aquest està ubicat el terme de la Canonja, però temps enrere estava ubicat al barri de Bonavista i era conegut com l’IES Bonavista.

Aquest és un institut que rep alumnes provinents del CEIP La Canonja i de CEIP Bonavista per parts iguals. I en l’actualitat l’oferta formativa que ofereix l’institut són grups d’ESO i de batxillerat.