Banc del Temps / Quines són les normes?

Funciona sense ànim de lucre, promou la igualtat i les relacions entre els veïns i veïnes i fomenta la confiança mútua a través de l'organització de trobades i altres activitats.

La secretaria del Banc del Temps edita un llistat en el qual figura la relació de serveis disponibles.

Les persones inscrites al BDT i la pròpia secretaria es comprometen a guardar la màxima confidencialitat i privacitat sobre les dades dels inscrits que en formen part.

Les persones inscrites al BDT es poden donar de baixa en el moment que vulguin, sempre que el seu compte no estigui en negatiu.

Les persones inscrites al BDT es comprometen a acceptar i complir aquestes regles de funcionament.