Notícies / Relació provisional d'admesos i exclosos de la convocatòria 6/2023 plaça vigilant municipal

26/03/2024
Relació provisional d'admesos i exclosos de la convocatòria 6/2023 plaça vigilant municipal
Per decret de l’alcaldia amb referència interna 2024-0443, de data 23 de març de 2023, s’ha resolt aprovar la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses per prendre part en el procés de selecció per cobrir una plaça de vigilant municipal, escala d’administració especial, subescala serveis especials, subgrup AP, en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal, convocatòria 6/2023.

Podeu consultar aquesta informació a l'àrea de Governació i Recursos Humans d'aquesta plana web o bé fent CLIC AQUÍ.