Notícies / Pla d'ocupació de l'ajuntament de la Canonja 2024

10/04/2024
Pla d'ocupació de l'ajuntament de la Canonja 2024
Per decret de l’alcaldia de data 4 d’abril de 2024, amb referència interna 2024-0329, es va resoldre aprovar les bases específiques de la convocatòria per a l’accés al Pla d’Ocupació de l’Ajuntament de la Canonja 2024.

El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i finalitzarà als vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de l'extracte de la mateixa.

Podeu consultar aquesta informació a l'àrea de Governació i Recursos Humans d'aquesta plana web o bé fent CLIC AQUÍ.