Notícies / El 14 d'octubre comença la votació popular dels Pressupostos Participatius

13/10/2022
El 14 d'octubre comença la votació popular dels Pressupostos Participatius

Del 14 doctubre al 2 de novembre, tota la població de 16 anys o més, empadronada al municipi, tindrà loportunitat de votar les propostes dels Pressupostos Participatius 2022-23 per tal de decidir el destí final de 200.000 del pressupost municipal per a inversions. Cada votant haurà de seleccionar obligatòriament 3 propostes de la butlleta. La votació es podrà fer efectiva telemàticament a través de la pàgina web https://participacio.lacanonja.cat/ mitjançant un procés de registre. I també es podrà votar presencialment, presentant el DNI, a les oficines de lAjuntament i al Castell de Masricart. Les propostes finals se seleccionaran en base a lordre de prioritats obtingut i als límits establerts, fent les combinacions necessàries per tal darribar als 200.000 , la partida determinada per al procés. Així doncs, sescolliran aquelles propostes la suma de les quals sigui la més propera al límit econòmic, sempre tenint en compte els vots obtinguts. Les propostes que no siguin escollides per un mínim del 15 % dels votants no podran ser seleccionades.

Durant els mesos de juliol, agost i setembre, s'ha portat a terme l'avaluació de les propostes i el seu estudi tècnic i de viabilitat que podeu consultar en el aquest enllaç.


Propostes vàlides Butlleta de votació