Notícies / El ple aprova el conveni marc de serveis socials amb el Consell Comarcal

03/02/2023
El ple aprova el conveni marc de serveis socials amb el Consell Comarcal

En el Ple ordinari del passat dijous 2 de febrer, es va aprovar, amb el vot favorable de tots els grups, el conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal i lAjuntament en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, contracte-programa del departament de Drets Socials, conveni de col·laboració entre el departament dIgualtat i Feminismes i Institut Català de les Dones, pel període 2022-2025. 

També es va aprovar, per unanimitat, la proposta d'iniciar expedient per adjudicar el contracte mixt de subministrament de tres màquines de reverse-vending i la seva posterior gestió i manteniment. Aquestes màquines estaran ubicades en dependències municipals i emetran vals de descompte en comerços del municipi a canvi de dipositar-hi envasos.

Altres punts aprovats de lordre del dia varen ser: la modificació de crèdits número 1 del pressupost municipal vigent per consignar lincrement retributiu obligatori del personal municipal, a partir del dia 1 de gener, marcat per la llei de pressupostos generals de lEstat del 2023; la delegació de les facultats en matèria de gestió tributària, recaptació en període voluntari i la inspecció de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic a favor dempreses de serveis de subministrament; i la rectificació de l'inventari de béns i patrimoni municipals a 31 de desembre de 2022.

També es va aprovar una moció presentada per tots els grups municipals, promoguda per UGT i CCOO, per a la millora de les condicions de treball i accés a la jubilació de les persones treballadores de Tarragona.

La sessió del ple va finalitzar donant resposta a dues preguntes dels grups dERC i Junts.

Les gravacions de les sessions plenàries es poden veure al canal de Youtube de lAjuntament i les actes es poden consultar a lapartat de Transparència de la Seu Electrónica una vegada aprovades en la sessió posterior.