Covid-19 a la Canonja / Mesures en relació a les passejades de gossos durant l'Estat d'Alarma pel coronavirus

Mesures en relació a les passejades de gossos durant l'Estat d'Alarma pel coronavirus

Amb l’objectiu de conciliar les necessitats i el benestar dels gossos, amb la protecció de la salut de la resta de persones i el respecte responsable de les restriccions establertes a la circulació durant l’estat d’alarma, es requereix a la ciutadania de la Canonja la màxima col·laboració en el compliment de les següents mesures:

1.- Només pot treure a passejar el gos una persona, mai amb d’altres acompanyants, excepte menors de curta edat que no poden quedar-se sols a casa o a càrrec d’una altra persona.

2.- Les passejades han de ser curtes, només les imprescindibles per cobrir les necessitats fisiològiques dels animals. Aquesta circumstància podrà ser verificada i denunciada en cas d’incompliment, en el seu cas, pels agents de la guàrdia municipal, tenint-se en consideració el lloc de residència habitual del propietari del gos.

3.- Les passejades s'han de dur a terme durant els moments de menor afluència a les vies públiques, sempre que sigui possible.

4.- Les passejades no són activitat d’oci i per tant no es podrà tenir contacte amb d’altres persones i animals.

5.- Tanmateix, s’han de tenir en compte les disposicions de l'ordenança municipal de convivència ciutadana, i especialment les referides a la presència d’animals als espais i vies públiques, a les normes de conducció, deposicions i miccions, i a la prohibició d’alimentació en la via pública.

La deambulació fora dels casos permesos, amb incompliment o alteració de les restriccions decretades, serà objecte de denúncia, amb independència d'altres infraccions relacionades amb les ordenances municipals que també s’haguessin pogut cometre.


DESCARREGA EL BAN D'ALCALDIA AQUÍ