Covid-19 a la Canonja / Nova resolució d'alcaldia per completar mesures contra el COV-19

Nova resolució d'alcaldia per completar mesures contra el COV-19

Atesa la situació d'emergència sanitària generada pel risc de propagació SARS-COV-2 (Covid-19) i per tal de complir amb les normes dictades per l'Estat central i la Generalitat de Catalunya, cal l'adopció urgent de mesures extraordinàries i de caràcter temporal amb recomanacions marcades pel Reial Decret 436/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma.

Davant d'aquesta situació ja s'han mantingut, en dies anteriors, diverses reunions dels responsables municipals al CECOPAL i s'han adoptat diverses mesures de protecció de la salut pública. Per completar aquestes mesures degut a l'agreujament de la situació s'ha dictat una nova resolució que contempla els seguents punt:

 • La constitució formal de la Comissió d'Emergències Municipal de l'Ajuntament.
 • Determinar que les funcions d’aquesta Comissió Municipal seran les definides en els Plans d'Emergència Municipals, del Pla d'actuació del PROCICAT, per emergències associades a malalties transmissibles, activant-se els grups actuants previstos al DUPROCIM del municipi de la Canonja.
 • L’aprovació i activació del Pla de Contingència Municipal contra el COVID-19, amb l’objectiu d’establir mecanismes per garantir els serveis bàsics i essencials per a la població.
 • La identificació dels serveis bàsics i estratègics de necessària garantia per part d’aquest Ajuntament:

a. Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament domiciliari d'aigua potable, clavegueres, accés als nuclis de població, pavimentació i conservació de les vies públiques i control d'aliments i begudes.

b. Seguretat i vigilància general (Cos de la Guàrdia Municipal).

c. Processos interns que garanteixin el mínim imprescindible operatiu de l’organització.

d. Resolucions dels Òrgans de Govern.

e. Sistemes i serveis informàtics.

f. Seu Electrònica.

g. Registre general.

 • El tancament, fins que el canvi de circumstàncies permetin la seva reobertura a l’ús públic i veïnal, de tots els equipaments municipals, llevat de l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana, que obrirà de 9 a 13 hores de dilluns a divendres.
 • La suspensió de tots els actes i esdeveniments de caràcter públic organitzats per l’Ajuntament en espais oberts i tancats.
 • La suspensió de tots els terminis en tots els procediments administratius.
 • La dispensació al personal, llevat dels serveis mínims, de presència a les dependències i oficines municipals. No obstant això, tot el personal dispensat haurà d’estar localitzable i disponible durant l’horari de la jornada normal i ordinària de treball.

Serveis mínims:

-Una treballadora a l’Oficina Municipal d’atenció ciutadana, amb torn rotatiu diari de les treballadores adscrites al servei.

-Tots els treballadors adscrits al servei de la guàrdia municipal.

-Treballadors de la brigada municipal: un oficial i un peó, d’acord amb les directrius de l’encarregat de la brigada municipal, amb el següent horari:

De dilluns a divendres, de 9 a 13 i de 16 a 18 hores.

Dissabte i diumenge, de 9 a 13 hores

La resta de treballadors adscrits a la brigada d’obres i serveis estarà en situació de retén.

-Una netejadora de les dependències municipals, amb torn rotatiu diari.

 • Habilitar els mitjans d’atenció telefònica amb desviament de les trucades a telèfons mòbils corporatius, que es facilitaran als treballadors municipals responsables de cada àrea.
 • Recomanar a la població la no assistència física a la seu de l’Ajuntament, llevat de tràmits urgents i inajornables, i respectant sempre les mesures de seguretat establertes, així com la utilització de l’atenció telefònica i electrònica.
 • L’apel·lació a la comprensió i al sentit cívic del veïnatge davant d'aquesta situació excepcional i demanar seguir la informació exclusivament a través dels canals oficials habituals, on s'anirà informant puntualment de totes les novetats. Fer una crida a la tranquil·litat i responsabilitat dels veïns, insistint que es tracta de mesures preventives amb l’objectiu de protegir la salut de les persones.
 • L’establiment de vigència inicial d’aquests mesures fins al 30 de març de 2020, tot i que podran ser prorrogades o modificades.


DESCARREGA EL DECRET D'ALCALDIA AQUÍ