El jaciment del Barranc de la Boella / Excavacions 2011

Excavacions 2011
Les noves troballes permetran entendre com es va formar aquest jaciment. Gràcies a les restes de microvertebrats que han aparegut es podrà precisar la cronologia d’aquest complex arqueopalentològic. 

La campanya que aquest any ha desenvolupat l’IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social) en els jaciments de la Mina i del Forn, a la Boella (La Canonja, Tarragonès) durant el maig, va finalitzar el dia 31 amb nous fòssils que permetran avançar en el coneixement de la cronologia del jaciment, saber com es va formar, els seus processos de transformació (naturals, animals i humans, cosa que estudia la tafonomia) i augmentar la mostra del registre arqueopaleontològic de la Boella, datat en més de 800.000 anys d’antiguitat.. Entre les noves restes destaquen alguns macrovertebrats i microvertebrats, i noves eines de pedra.

Concretament, entre les troballes faunístiques hi sobresurten alguns elements anatòmics d’hipopòtam, rinoceront, cèrvids i i èquids. “Aquestes restes són força interessants perquè es presenten en diferents situacions tafonòmiques, algunes són peces senceres i d’altres fragmentades i ens permetran esbrinar la seva relació amb els humans i amb els carnívors, així com les dinàmiques d’arrossegament fluvial, és a dir, identificar els agents responsables de la seva presència a l’àrea excavada”, comenta Josep Vallverdú, investigador de l’IPHES i director de les excavacions a la Boella.