El jaciment del Barranc de la Boella / Excavacions 2013

Excavacions 2013
La intervenció arqueològica de la campanya 2013 ha posat fi al sondeig del Forn, una de les zones del jaciment, ubicada davant de la primera cala explorada l’any 2007 i on es va localitzar restes de roques tallades i restes d’un mamut d’un milió d’anys. “Els propietaris de la finca fa dos anys que han ofert el lloc per tal de poder concloure aquesta excavació que ha de permetre obtenir un nou mamut, del qual s’entreveuen les restes i sembla que podria estar sencer”, comenta Josep Vallverdú, arqueòleg de l’IPHES i director de l’excavació.

Aquest juny, al Forn, s’han posat al descobert nombroses restes arqueològiques i paleontològiques molt disperses entre sí. “El conjunt lític més nombrós és el recuperat en el nivell 2”, apunta Vallverdú. Es tracta d’un conjunt de 15 elements de roques tallades molt ben conservats i datats en 1 milió d’anys, “una edat molt singular en el registre arqueològic d’Europa”, assegura el director de l’excavació.

Les restes faunístiques

Pel que fa a les restes faunístiques, al Forn s’han comptabilitzat més d’una cinquantena,  “una quantitat relativament nombrosa, si es considera que és un jaciment a l’aire lliure i, per tant, són més difícils de conservar-se”, comenta Josep Vallverdú. “Són restes d’animals corredors (cavalls, cérvols...), que moren vora els tolls d’aigua que es donen en un delta fluvial format per una riera i el riu Francolí fa u milió d’anys”, ha declarat. 

Aquest any també s’ha intervingut al jaciment de la Mina, que s’ha netejat després que una esllavissada tapés el sondeig efectuat en altres campanyes. “De forma manual, durant les dues primeres setmanes, vam retirar més de 15 metres cúbics de terra esponjada i posteriorment s’ha excavat la superfície del sondeig”, explica Vallverdú.