El jaciment del Barranc de la Boella / Presentació del projecte del Centre d'Interpretació del jaciment del Barranc de la Boella

Presentació del projecte del Centre d'Interpretació del jaciment del Barranc de la Boella

El 28 de març de 2015, es va dur a terme una jornada de portes obertes a l'Hort de l'Abeurador, per tal que es pogués visitar la finca i l'edifici actual. En aquest acte, es presentà també el projecte del Centre d'Interpretació del jaciment del Barranc de la Boella, que consisteix en una intervenció en l'edifici existent per tal de reconvertir-lo i adequar-lo als nous usos. El Mas es reformarà tot respectant el seu caràcter d'edifici amb valor patrimonial i es durà a terme una ampliació, amb un nucli de comunicacions verticals amb una nova escala i ascensor. En el seu interior s'allotjarà una exposició permanent del jaciment del Barranc de la Boella. A la planta baixa, l'edifici també comptarà amb una gran sala d'actes amb capacitat per a 150 persones.

El projecte


El jaciment del Barranc de la Boella, per cronologia i registre constitueix un pol molt potent d'informació i dades. Per a la conceptualització d'un discurs museogràfic d'interpretació d'aquesta informació és necessari un espai alternatiu al propi jaciment arqueològic, que per les seves condicions físiques no pot albergar les infraestructures o recursos museogràfics adequats. Així doncs, el Centre d'Interpretació del jaciment s'ubicarà al Mas de l'Hort de l'Abeurador.


La proposta parteix, en primer lloc, del respecte cap a la preexistència d'un edifici que ens transmet una sèrie de valors i que reforça la idea d'element històric que protegirà a altres elements – arqueològics- de moltíssima antiguitat i d'un valor paleontològic incalculable.


Tot i que els continguts concrets es determinaran amb posterioritat, en el marc d'un projecte museogràfic, es proposa un centre d'interpretació de temàtica relacionada amb el jaciment del Barranc de la Boella i la prehistòria. Així mateix, es planteja optimitzar i potenciar l'espai desenvolupant propostes complementàries a la difusió i interpretació del coneixement científic. Es tractaria bàsicament d'activitats relacionades amb la docència, la investigació i la didàctica.


Arquitectònicament, el centre disposarà de dues zones diferenciades, l'edifici existent en la finca, que serà sotmès a una rehabilitació per poder dotar-lo d'usos culturals, administratius i de pública concurrència; i un cos annex de nova construcció on hi haurà una gran sala polivalent, destinada sobretot a sala d'actes o espai de docència dels estudis vinculats al jaciment arqueològic.


L'accés es planteja per l'extrem de l'edifici més proper al nucli urbà consolidat, en un petit espai que anteriorment feia de safareig públic. En aquest punt es condiciona un porta amb una petita pèrgola, que condueix al visitant directament al jardí i, des d'aquí, cap al petit jardí privat i tancat amb un mur de maçoneria que es conserva intacte.


Es juga amb la idea del recorregut a través del control dels espais, del ple i del buit, com si d'una seqüència es tractés, fins que el visitant arriba al gran “hall-ròtula”, on es comença a articular la vida de l'edifici. Des d'aquí es podrà accedir tant als espais de la planta baixa, destinats a centre d'interpretació i a la sala d'actes, com a les plantes superiors.


A la primera planta se situarà un laboratori experimental per als treballs amb les restes arqueològiques recollides i excavades en el jaciment. Aquest laboratori es concep com un espai de treball, visitable amb finalitats docents amb un aforament limitat. La resta de la primera planta de l'edifici original es destina a usos representatius del propi centre, amb la inclusió de sales de reunions, office i despatxos d'administració. A la segona planta de l'edifici original se situen dos espais oberts de treball, d'ús administratiu, destinat al personal amb vinculació al centre d'interpretació.


Una vegada acabades les obres, l'edifici disposarà d'una superfície construïda d'1.003,63 m2, destinada completament als usos culturals.