L’Arxiu municipal de la Canonja

L’Arxiu municipal de la Canonja

En el marc del servei d'assistència municipal en l'àmbit del patrimoni documental de la comarca, el municipi de la Canonja va signar un conveni, el desembre de 2008, amb el Consell Comarcal del Tarragonès per tal de poder disposar d’un sistema d’arxiu municipal mínimament operatiu. L'assistència, seguint les directrius tècniques de l'Arxiu Històric de Tarragona, pretén donar continuïtat a les actuacions puntuals dutes a terme anteriorment, en la gestió i tractament de la documentació municipal.

Des del mateix moment de la seva fundació, els pobles i ciutats generen documentació, fruit del seu esdevenir. Els arxius municipals reflecteixen l’activitat de les poblacions al llarg de la història i s’encarreguen de gestionar, conservar, difondre i posar al servei de la pròpia administració i de tots els ciutadans la documentació municipal. La correcta gestió de la documentació municipal, facilita la feina dels ajuntaments i garanteix el dret d’accés dels ciutadans.

L’Arxiu Municipal de la Canonja té actualment tres dipòsits: la seu central de l’Arxiu, situada al Castell de Masricart a la plaça del Castell, 1, on es conserva bàsicament la documentació històrica i de conservació permanent, l'arxiu intermedi, on es conserva bàsicament documentació semiactiva i el dipòsit situat al propi ajuntament, que conté documentació administrativa o de conservació temporal.

Quina documentació aplega?

El fons documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de la Canonja està format bàsicament per documentació generada pel propi ajuntament en l’exercici de les seves funcions i activitats durant els segles XVII, en concret, des de l'any 1688, fins l'actualitat.
Els fons documentals conservats permeten conèixer, analitzar, estudiar i documentar tots aquells aspectes i assumptes en els quals l’Ajuntament intervé en l'exercici de les seves atribucions en la gestió i govern del territori municipal.
L'arxiu salvaguarda els drets de la població alhora que és la memòria del poble.
També recull els testimonis documentals que els ciutadans, les entitats locals, comerços, etc., hi vulguin dipositar a través de donació o dipòsit.

A banda de la documentació en paper també s’ha dut a terme la digitalització de diferents sèries documentals que permetran conjugar la preservació amb la consulta i la difusió. Per una banda disposar d’una còpia de seguretat d’aquesta documentació essencial. I per una altra banda oferir als usuaris un suport secundari d’accés a la documentació que ajudaria a preservar la conservació dels originals. En aquest sentit, properament, es podran consultar, via web, les Actes del Ple de 1845 fins 1964.

El patrimoni documental d’un poble representa, sens dubte, un element clau per preservar i donar a conèixer la seva memòria històrica i per projectar la seva identitat a les futures generacions.


Quins serveis ofereix

A banda del servei a la pròpia administració municipal, l'Arxiu posa a disposició dels ciutadans i investigadors els fons documentals de que disposa.

Per poder realitzar la consulta s'haurà de demanar cita prèvia a través de l'adreça arxiucomarcal@tarragones.cat


Per a més informació:

Plaça del Castell, 1 ( Castell de Masricart)

Horari de consulta: amb cita prèvia a través del correu arxiucomarcal@tarragones.cat