Edificis i espais emblemàtics / Els refugis antiaeris de la Guerra Civil (1936-1939) a la Canonja

Els refugis antiaeris de la Guerra Civil (1936-1939) a la Canonja

Durant les obres de pavimentació de la Plaça de la O, l'any 2009, es descobrí casualment l'accés al refugi que es troba a sota de la mateixa plaça i del carrer Ravaleta. Aquest disposava de dos accessos, un des de Ravaleta i l'altre és el que s'ha descobert i adequat recentment.

Un cop descobert es procedí a dibuixar l'estat actual de refugi i després es redactà un projecte d'adequació interior i de construcció d'un petit pavelló d'accés, on també hi ha un petit espai per poder penjar una sèrie de panells explicatius de com eren els refugis i de com es construïen. També s'hi penjarà documentació inèdita de l'arxiu municipal, sobretot la que fa referència als torns de treball de la gent encarregada de construir-los. Les obres d'adequació han finalitzat durant aquest mes de maig i properament s'obrirà al públic amb un horari preestablert.

Història del refugi de la Plaça de la O

En primer lloc cal situar la Canonja en el context de la Guerra Civil, la seva situació geogràfica tant propera al camp d'aviació de Reus, la feia sensible als bombardejos de l'aviació nacional, fet que propicià la construcció dels refugis en una fase molt inicial de la guerra. De fet es comencen a construir durant l'any 1937.

Pel que fa al refugi de la Plaça de la O sabem que tenia els dos accessos públics i com a mínim un accés particular. Té una llargada aproximada d'uns 50 metres, el seu túnel interior té una amplada d'uns 2 metres i una alçada lliure interior al centre de la volta de 1,75 metres. Aproximadament al centre del seu recorregut disposa d'un pou de registre i ventilació que es troba bancat amb tova ceràmica, igual que la volta d'accés, que es troba a uns 6 metres de profunditat respecte la cota de carrer. El seu punt més baix i coincident amb la part central del seu recorregut interior es troba a 8 metres de profunditat.

Ubicació: Plaça de la O

D'altres refugis a la Canonja

El coneixement dels refugis de la Canonja ha estat majoritàriament per tradició oral, tot i que a l'arxiu municipal existeix diferent documentació que en corrobora l'existència dels mateixos, i el seu procés de construcció a partir de l'any 1937, sobretots dels que són públics, perquè també n'hi han de privats.

El primer refugi que es feu accessible fou el que es troba a sota de la Plaça del Bisbe Borràs, aquest consisteix en un túnel excavat des de la cara exterior de la timba que envolta el turonet on es troba la vila. Es va triar el de la Plaça de la O i Ravaleta perquè es troba en molt bon estat de conservació i perquè era relativament senzill fer-ne un accés i descobrir de nou el segon accés.

La visita de moment és sota petició expressa. Més informació a les oficines de l'Ajuntament: C/ Raval, 11 - Tel.: 977 543 489