Edificis i espais emblemàtics / Orfeó Canongí

Orfeó Canongí

L'Orfeó Canongí es va fundar el 8 d'octubre de 1930, i des del primer moment va ser el punt de referència cultural i social del poble. En aquella dècada va destacar la gran Companyia Lírica de l'entitat, que va posar en escena un gran repertori de sarsueles i òperes, portant el nom de l'entitat i del poble per molts indrets de Catalunya.

La guerra civil, com va passar amb altres entitats del nostre país, va representar la pràctica desfeta de la societat, que fins anys en plena postguerra, no va reprendre de nou les activitats.

El maig 2017 es va signar lacord entre lAjuntament i lEntitat, pel qual es fa possible la reforma i adequació de ledifici. El mecanisme pel qual es fa viable aquesta operació consisteix en la transmissió, mitjançant donació, del dret de propietat de limmoble a lAjuntament de la Canonja, el finançament i execució per part daquest de les obres necessàries de remodelació i adequació de ledifici, i la cessió en ús dels espais necessaris per a lactivitat social de lOrfeó Canongí. En conjunt es tracta duna acció que pren en consideració linterès públic defensat per lAjuntament de dotar el municipi dun equipament cultural de qualitat, a la vegada que es dóna un pas fonamental per garantir la pervivència de lOrfeó Canongí, tant pel que fa a lentitat cultural i el que representa, com per la preservació del patrimoni arquitectònic de la Canonja.

Per dur a terme aquesta rehabilitació i ampliació, lAjuntament va posar en marxa un Concurs didees. La proposta guardonada amb lencàrrec de redacció del projecte va resultar ser obra del despatx dels arquitectes reusencs Figuerola-Gavaldà-Romera

La proposta de rehabilitació mantindria totalment els seus valors patrimonials. Sense renunciar a la autenticitat, potència, i imatge de la façana principal amb el seu àmbit previ daccés, el projecte proposa lestratègia de restaurar-la, per tal de no pervertir la seva originalitat i encara que laccés principal al teatre sigui des del nou edifici la façana principal mantingui  el seu protagonisme.

El nou edifici annex, de fusta tractada, pretén alinear-se amb el carrer i generar una correcta transició dels edificis residencials. A lhora proposa una relació respectuosa amb la façana principal.

El setembre de 2020 en van iniciar les obres de remodelació de l'edifici històric i la construcció d'un edifici annex que es preveu finalitzin a mitjans de 2022.

Adreça: Plaça Mestre Gols, 4.