Edificis i espais emblemàtics / Mas de l'Hort de l'Abeurador

Mas de l'Hort de l'Abeurador

El Mas de l'Hort de l'Abeurador és un edifici amb valor patrimonial, situat al camí Vell de Reus, que actualment es troba en obres per tal d'albergar en un futur el Centre d'Interpretació Arqueològica del Jaciment del Barranc de la Boella.

Actualment, a l'espai del pati del Mas s'hi programen activitats culturals a l'aire lliure.

La proposta de convertir el Mas en el Centre d'Interpretació parteix, en primer lloc, del respecte cap a la preexistència d'un edifici que ens transmet una sèrie de valors i que reforça la idea d'element històric que protegirà a altres elements – arqueològics- de moltíssima antiguitat i d'un valor paleontològic incalculable.

Arquitectònicament, el centre disposarà de dues zones diferenciades, l'edifici existent en la finca, que està sent sotmès a una rehabilitació per poder dotar-lo d'usos culturals, administratius i de pública concurrència; i un cos annex de nova construcció on hi haurà una gran sala polivalent, destinada sobretot a sala d'actes o espai de docència dels estudis vinculats al jaciment arqueològic.