Agenda / Preinscripcions a l'Escola d'Adults

Preinscripcions a l'Escola d'Adults

02/09/2021 - 10/09/2021

  • Dies: del 2 al 10 de setembre
  • Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13 h i les tardes dels dilluns de 16 a 20 h
  • Per telèfon: 696 15 79 73 / Per correu electrònic: escolaadults@lacanonja.cat / Presencialment: al Castell de Masricart

L’Ajuntament der la Canonja ofereix un nou curs acadèmic garantint el dret a l’educació de l’alumnat adult del poble dins els programes que ofereix la seva Escola municipal i de manera presencial durant tot el curs 2021-2022, sempre que les autoritats sanitàries i de protecció civil no prenguin noves mesures ocasionades per la COVID-19.

Com a conseqüència de la pandèmia de COVID-19 es continuarà aplicaran les mesures de prevenció, seguretat i higiene que dictin les autoritats competents en la matèria per garantir la salut a totes les persones assistents. 

Els cursos que s’ofereixen, supeditats a la demanda i a places limitades, inclouen una formació bàsica, un aprenentatge i millora de la llengua catalana i castellana. 

FORMACIÓ BÀSICA: L'objectiu d'aquests estudis és que les persones adultes aprenguin a llegir, escriure o bé que millorin la seva ortografia, expressió escrita i lectura i facin càlculs elementals. Així mateix es realitzen pràctiques d’estimulació cognitiva amb blocs de: atenció, memòria, lògica i càlcul mental.

S’organitza en tres nivells que inclouen tres àrees de coneixement: la llengua, les matemàtiques i el coneixement del medi social i natural.

CURSOS DE CATALÀ: Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència per comunicar-se i expressar-se per escrit en llengua catalana .

S’ofereixen 5 nivells: Inicial, Bàsic, Elemental, Intermedi i de Suficiència. 

CURSOS DE CASTELLÀ: Son estudis que pretenen capacitar, a persones adultes estrangeres de coneixements orals i/o escrits bàsics de llengua castellana per tal que es puguin defensar en situacions i converses quotidianes de vida social i laboral, alhora que es fomenta el coneixement i la participació en la nostra societat (costums, festes, organització, etc...).

També des de l'Escola  s'organitzen sortides de caire cultural i lúdic i s'impulsa la participació en actes promoguts per altres col·lectius i entitats del poble, sempre que es puguin realitzar en condicions de seguretat degudes a la crisi pel coronavirus.

El període de preinscripció es durà a terme del 2 al 10 de setembre i posteriorment es farà la matriculació del 13 al 17.

L’atenció i orientació a les persones interessades es farà preferentment mitjançant el telèfon 696 15 79 73, en horari de dilluns a divendres de 9 a 13 h i les tardes dels dilluns de 16 a 20 h, o bé presencialment al Castell de Masricart, en el mateix horari, així com per correu electrònic a escolaadults@lacanonja.cat.