Agenda / Inscripcions Escola d'Adults

Inscripcions Escola d'Adults

03/09/2018 - 14/09/2018

  • Dies: del 3 al 14 de setembre
  • Horari: de 3 a 2/4 de 7 de la tarda
  • Lloc: Centre Cívic

L'Escola d'Adults municipal de la Canonja, obre el període d'inscripcions per al curs 2018-2019.

L'oferta formativa s'adreça a aquelles persones de la Canonja, majors de 18 anys, que volen aprendre català i/o castellà i/o millorar-ne el seu coneixement, tant pel que fa a l'expressió oral com escrita, o bé tenen interès en iniciar-se en una formació bàsica en informàtica i arribar a assolir un nivell d'usuari.

Des de l'Escola, s'organitzen sortides de caire cultural i lúdic i s'impulsa la participació en actes promoguts per altres col·lectius i entitats del poble.  Així mateix, es contribueix,  al  coneixement i difusió tant de la pròpia cultura com de les cultures que ens envolten.

Els cursos que s’ofereixen, supeditats a la demanda, són:

- Formació Instrumental

Són ensenyaments que proposen una formació general de nivell bàsic i que estan estructurats en tres nivells:

  • Nivell I: Iniciació a la lectura i a l'escriptura; numeració i iniciació al càlcul; català oral i coneixement de l'entorn.
  • Nivell II: Millora en les habilitats de la lectura i escriptura; operacions bàsiques de càlcul matemàtic; català bàsic; coneixement de l'entorn.
  • Nivell III: Desenvolupament de la lectura i escriptura; ortografia; matemàtiques per a la vida; cultura general; iniciació a les noves tecnologies; català elemental.

-  Nivells de Català (A1, A2, B1, B2 i C1).

Es tracta de programes progressius on hi participen des de persones que no tenen cap coneixement bàsic de català  fins a persones que volen aconseguir un domini en l'ús de la llengua que els permeti comunicar-se amb adequació i correcció en les situacions comunicatives que requereixen l'ús d'un llenguatge  formal a nivell oral i escrit.

- Nivells de Castellà per a persones estrangeres ( Bàsic, A1, A2).

Es pretén capacitar de coneixements orals i/o escrits bàsics de llengua castellana a aquest grup de població per tal que es puguin defensar en situacions i converses quotidianes de vida social i laboral, alhora que es fomenta el coneixement i la participació en la nostra societat (costums, festes, organització, etc...).

-  Informàtica.

S'adreça a aquelles persones que tenen interès en adquirir les destreses necessàries per fer funcionar l'ordinador i conèixer les prestacions bàsiques de la informàtica pel que fa a: El sistema operatiu, el processador de textos, Internet i correu electrònic; tot i que prèviament, s'aprendran les habilitats necessàries per fer funcionar l'ordinador (manipulació del ratolí, utilització de les funcions bàsiques del teclat...).