Ajuts i subvencions

SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA VIGENT

 • Subvencions estudiants música, curs 2022-2023
 • Termini de presentació: 31/07/2023
 • Enllaç al tràmit
 • Ajuts per les despeses corresponents a la quota mensual de llars d'infants ubicades al municipi de la Canonja, curs 2022-2023
 • Termini de presentació: 01/08/2023
 • Enllaç al tràmit
 • Premis per a estudiants de 2n de Batxillerat amb millor puntuació en l'expedient acadèmic, curs 2022-2023
 • Termini de presentació: 17/10/2023
 • Enllaç al tràmit 
 • Subvencions als esportistes, any 2023
 • Termini de presentació: 31/10/2022
 • Enllaç al tràmit
 • Subvencions a la natalitat o l'adopció en l'àmbit del municipi, destinats als pares o mares de nens o nenes biològics o adoptats, any 2023
 • Termini de presentació: 31/12/2023
 • Enllaç al tràmit
 • Concessió d’ajuts d’urgència social, any 2023
 • Termini de presentació: 31/12/2023
 • Enllaç al tràmit
 • Subvencions destinades a persones joves per al pagament del lloguer, any 2023
 • Termini de presentació: 30/11/2023
 • Enllaç al tràmit
 • Subvencions per obres d'accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques, 2023
 • Termini de presentació: 31/12/2023
 • Enllaç al tràmit
 • Sol·licitud de subvencions per al suport de l'activitat comercial i empresarial, destinades a la implantació d'establiments comercials, exercici 2023
 • Termini de presentació: 31/12/2023
 • Enllaç al tràmit
 • Subvenció per a l'arranjament de façanes del nucli antic, exercici 2023
 • Termini de presentació: 31/12/2023
 • Enllaç al tràmit
 • Subvenció per acollir-se a la normalització lingüística dels rètols, exercici 2023
 • Termini de presentació: 31/12/2023
 • Enllaç al tràmit
 • Subvencions per a fer efectives despeses bàsiques de la llar, adreçades a persones jubilades o pensionistes, perceptores de prestacions baixes, exercici 2023
 • Termini de presentació: 31/10/2023
 • Enllaç al tràmit 


SUBVENCIONS AMB TERMINI DE PRESENTACIÓ EXAURIT PER AL 2022 I PENDENTS DE CONVOCATÒRIA PER AL 2023

 • Ajuts per despeses de llibres i material escolar, curs 2022-2023
 • Termini de presentació: 02/11/2022
 • Enllaç al tràmit
 • Ajuts per estudis universitaris, curs 2022-2023
 • Termini de presentació: 02/11/2022
 • Enllaç al tràmit
 • Sol·licitud de subvencions destinades a les empreses i nous emprenedors per a la promoció de l'ocupació al municipi de la Canonja, exercicis 2021 i 2022
 • Termini de presentació: 31/12/2022
 • Enllaç al tràmit


Guia d'ajuts i subvencions

Guia de subvencions CAT

Guia de ayudas y subvenciones

Guia de subvenciones ESP