Ajuts i subvencions

SUBVENCIONS AMB CONVOCATÒRIA VIGENT

 • Ajuts per despeses de llibres i material escolar, curs 2023-2024
 • Termini de presentació: 02/11/2023
 • Enllaç al tràmit
 • Ajuts per estudis universitaris, curs 2023-2024
 • Termini de presentació: 02/11/2023
 • Enllaç al tràmit
 • Sol·licitud de subvencions destinades a les empreses i nous emprenedors per a la promoció de l'ocupació al municipi de la Canonja, exercici 2023
 • Termini de presentació: 31/12/2023, quan el contracte o contractes de treball i/o la implantació de la nova empresa es formalitzin dins de l’exercici 2023. || 31/08/2023, en cas de contractació de persones, quan es formalitzin dins del darrer trimestre de 2022. || 30/09/2023, en cas d’implantació de nova empresa formalitzada dins del període comprés entre l’1 de juny de 2022 i el 31 de desembre de 2022.
 • Enllaç al tràmit
 • Ajuts per les despeses corresponents a la quota mensual de llars d'infants ubicades al municipi de la Canonja, curs 2023-2024
 • Termini de presentació: 21/08/2024
 • Enllaç al tràmit
 • Premis per a estudiants de 2n de Batxillerat amb millor puntuació en l'expedient acadèmic, curs 2022-2023
 • Termini de presentació: 17/10/2023
 • Enllaç al tràmit 
 • Subvencions als esportistes, any 2023
 • Termini de presentació: 31/10/2022
 • Enllaç al tràmit
 • Subvencions a la natalitat o l'adopció en l'àmbit del municipi, destinats als pares o mares de nens o nenes biològics o adoptats, any 2023
 • Termini de presentació: 31/12/2023
 • Enllaç al tràmit
 • Concessió d’ajuts d’urgència social, any 2023
 • Termini de presentació: 31/12/2023
 • Enllaç al tràmit
 • Subvencions destinades a persones joves per al pagament del lloguer, any 2023
 • Termini de presentació: 30/11/2023
 • Enllaç al tràmit
 • Subvencions per obres d'accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques, 2023
 • Termini de presentació: 31/12/2023
 • Enllaç al tràmit
 • Sol·licitud de subvencions per al suport de l'activitat comercial i empresarial, destinades a la implantació d'establiments comercials, exercici 2023
 • Termini de presentació: 31/12/2023
 • Enllaç al tràmit
 • Subvenció per a l'arranjament de façanes del nucli antic, exercici 2023
 • Termini de presentació: 31/12/2023
 • Enllaç al tràmit
 • Subvenció per acollir-se a la normalització lingüística dels rètols, exercici 2023
 • Termini de presentació: 31/12/2023
 • Enllaç al tràmit
 • Subvencions per a fer efectives despeses bàsiques de la llar, adreçades a persones jubilades o pensionistes, perceptores de prestacions baixes, exercici 2023
 • Termini de presentació: 31/10/2023
 • Enllaç al tràmit 


SUBVENCIONS AMB TERMINI DE PRESENTACIÓ EXHAURIT PER AL 2023 I PENDENTS DE CONVOCATÒRIA PER AL 2024

 • Subvencions estudiants música, curs 2022-2023
 • Termini de presentació: 31/07/2023
 • Enllaç al tràmit


Guia d'ajuts i subvencions

Guia de subvencions CAT

Guia de ayudas y subvenciones

Guia de subvenciones ESP