Festes / Calendari de Festes locals

Segons queda fixat en el calendari de Festes Locals de Catalunya publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7776, de data 28 de desembre de 2018, les festes locals a la Canonja per al 2019, es celebraran els dies:

15 d'abril i 16 d'agost