Festes / Calendari de Festes locals

Segons queda fixat en el calendari de Festes Locals de Catalunya, les festes locals a la Canonja per a l'any 2020, es celebraran els dies:

20 de gener i 15 d'abril