Tràmits i serveis / Vía pública: ocupació i estacionament / Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

La targeta d'aparcament és el document acreditatiu que permet a les persones amb discapacitat que tenen mobilitat reduïda parar o estacionar el seu vehicle tan a prop com sigui possible del punt d'accés o de destinació.

Les modalitats de targeta d'aparcament són les següents:

  • Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat (amb dues submodalitats: titular conductor del vehicle i titular no conductor).
  • Targeta d'aparcament de transport col·lectiu.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

Les persones empadronades en aquest municipi amb una discapacitat que superi el barem de mobilitat i condueixin un vehicle. No obstant això, s'atorgarà una targeta identificada com a titular no conductor, a les persones que superin el barem de mobilitat i no condueixin, referent als vehicles que els transporten.
També poden sol·licitar la targeta d'aparcament per a persones amb disminució identificada com a titular no conductor les persones que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

Tot l'any.

ON ES POT TRAMITAR:

Presencialment, a la Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà.

Ajuntament de la Canonja
Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà
C/ Raval, 11
43110 La Canonja

Horari:
De dilluns a divendres, matins de 08:30h a 13:30h

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Servei gratuït.

UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà.

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

1 mes.

OBSERVACIONS:

La targeta d'aparcament per a persones amb disminució és personal i intransferible. No obstant això, els beneficis que atorga la targeta són d'aplicació a qualsevol vehicle conduït o ocupat per una persona titular de la targeta d'aparcament.

La targeta d'aparcament s'haurà de col·locar de manera visible en el vehicle que condueixi o transporti una persona titular de la targeta d'aparcament per a persones amb disminució.

El període de vigència de les targetes d'aparcament per a persones amb disminució atorgades per aquest Ajuntament serà:

a) En persones titulars de la targeta que no siguin conductores: 4 anys.
b) En persones titulars de la targeta que no siguin conductores i majors de 70 anys: 2 anys.
c) En persones titulars de la targeta que no siguin conductores: la data de caducitat assenyalada en el carnet de conduir.

El Certificat de grau de discapacitat, en el que consti SI/NO l'interessat supera el barem de dificultats de mobilitat s'ha de demanar a la següent adreça:

Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família
Av. Andorra, núm. 9 baixos
43006 Tarragona
Tel.: 977 21 34 71

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Sol·licitud general gn01.pdf