Tràmits i serveis / Vía pública: ocupació i estacionament / Sol·licitud d'ocupació temporal de la via pública amb sac i/o contenidor de runes

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Sol·licitud d'ocupació de la via pública per a la col·locació de contenidors o sacs de recollida de runes.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

Qualsevol persona que necessiti ocupar la via pública i disposi de la llicència d'obres corresponent.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

En qualsevol moment, sempre que es disposi de la llicència d'obres.

ON ES POT TRAMITAR:

Presencialment, a la Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà.

Ajuntament de la Canonja
Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà
C/ Raval, 11
43110 La Canonja

Horari:
De dilluns a divendres, matins de 08:30h a 13:30h

Dilluns i dijous de 17:00 a 19:00 h

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Segons l'establert en les ordenances fiscals.

UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà.

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

Màxim 5 dies.

OBSERVACIONS:

Per poder autoritzar l'ocupació de la via pública amb un sac o contenidor cal que es compleixin les següents condicions:

  • La sol·licitud s'haurà de realitzar a les oficines de l'OMAC amb 48 hores d'antel·lació a la col·locació del sac o contenidor.
  • Els sacs i contenidors de runes no es podran col·locar a les voreres.
  • Amb caràcter general, s'instal·laran en la part de la via pública destinada a l'estacionament dels vehicles. En cas d'impossibilitat, es col·locaran a les voreres, com més a la vora de la calçada millor. En cap cas podran dificultar la lliure circulació del trànsit rodat i de vianants.
  • Quan es retirin els contenidors i sacs, la zona on estaven situats haurà de quedar neta i lliure de tot tipus de runa o residu.

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Sol·licitud general gn01.pdf