Tràmits i serveis / Transport públic / Carnets de transport per a jubilats i pensionistes

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Sol·licitud del carnet de transport interurbà, targeta que permet viatjar gratuïtament per la xarxa d'autobusos de l'EMT.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

Persones empadronades a La Canonja amb una antiguetat, com a mínim, d'un any que hagin fet els 65 anys, o bé que compleixin un dels següents supòsits: jubilació anticipada, invalidesa, viduïtat, disminució amb el 65% acreditat per l'ICASS o ser beneficiàri d'una pensió.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

Tot l'any.

ON ES POT TRAMITAR:

Presencialment, a la Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà.

Ajuntament de la Canonja
Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà
C/ Raval, 11
43110 La Canonja

Horari:
De dilluns a divendres, matins de 08:30h a 13:30h

Dilluns i dijous de 17:00 a 19:00 h

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Taxa per expedició del carnet: 1,90 €.

UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà.

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

Un mes màxim.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

Persones majors de 65 anys:

  • Una foto format carnet.
  • Original i fotocòpia del DNI/NIE/Passaport.

Persones que compleixen un dels supòsits anteriors (pensionistes):

  • Una foto format carnet.
  • Original i fotocòpia del DNI/NIE/Passaport.
  • Original i fotocòpia de la cartilla de la Seguretat Social.
  • Justificant dels ingressos mensuals, acreditats per la Direcció Provincial de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, (Av. Roma, núm. 7), o en cas de cobrar la pensió de la Generalitat, per l'ICASS (Av. Andorra, núm. 7-9).
  • Còpia del certificat de l'ICASS que acredita que es té una disminució del 65%.
  • Justificant del Departament de la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social (Av. Roma, núm. 7).

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Sol·licitud general gn01.pdf