Tràmits i serveis / Transport públic / Carnets de transport escolar

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Sol·licitud del carnet de transport interurbà, targeta que permet viatjar gratuïtament per la xarxa d'autobusos de l'EMT.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

Els menors de 16 anys empadronats a La Canonja que estiguin realitzant els estudis primaris i/o la ESO en els centres escolars de la Canonja o Tarragona.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

Tot l'any.

ON ES POT TRAMITAR:

Presencialment, a la Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà.


Ajuntament de la Canonja
Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà
C/ Raval, 11
43110 La Canonja

Horari:
De dilluns a divendres, matins de 08:30h a 13:30h

Dilluns i dijous de 17:00 a 19:00 h

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Taxa per expedició/renovació del carnet: 10,00 €.

Aquesta taxa s'haurà d'abonar a les oficines de la EMT, situades al c/Soler, 7 de Tarragona, al moment de recollir o renovar el carnet.

UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà.

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

Un mes màxim.

OBSERVACIONS:

  • La vigència del carnet és de setembre a juny, els mesos de juliol i agost queda invalidat.
  • La renovació és realitza per cada curs escolar.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

  • Sol·licitud (signada pel pare/mare o tutor del menor)
  • 1 fotografia carnet del nen/a
  • Fotocòpia del DNI del pare/mare o tutor
  • Si es per renovació el carnet vell
  • Certificat d'escolarització del menor

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Sol·licitud general gn01.pdf