Tràmits i serveis / Padró d'habitants / Volant d'empadronament individual o col·lectiu

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Justificant emès per l'Ajuntament de La Canonja acreditatiu de la inscripció d'una persona al Padró Municipal d'Habitants. Aquest justificant pot ser individual o de totes les persones empadronades en aquell domicili.  

QUI HO POT SOL·LICITAR:

Qualsevol persona major d'edat sempre que demani el justificant.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

Tot l'any.

ON ES POT TRAMITAR:

Presencialment, a la Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà.

Ajuntament de la Canonja
Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà
C/ Raval, 11
43110 La Canonja

Horari:
De dilluns a divendres, matins de 08:30h a 13:30h
I dilluns i dijous, tardes de 17:00h a 19:00h

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Servei Gratuït.

UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà.

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

Inmediat.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

  • Original del DNI, targeta d'identitat comunitària i certificat NIE, targeta NIE o passaport en vigor.
  • Si la persona sol·licitant no és l'interessat/da, haurà d'aportar l'original del seu document d'identitat i una autorització expressa acompanyada d'una fotocòpia del document d'identitat de la persona interessada.