Tràmits i serveis / Padró d'habitants / Renovació d'estrangers en el padró d'habitants per caducitat

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Cada dos anys, des de la data de la seva inscripció, tots els estrangers no comunitaris i que manquin de targeta de residència permanent, s'hauran de presentar personalment a l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de La Canonja, proveïts de Targeta de Residència o Passaport vigent, per renovar el seu empadronament, inclosos els menors d'edat.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

Qualsevol persona interessada major de 18 anys o en cas de menors, acompanyats pel seu pare, mare o tutor.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

Tot l'any.

ON ES POT TRAMITAR:

Presencialment, a la Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà.

Ajuntament de la Canonja
Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà
C/ Raval, 11
43110 La Canonja

Horari:
De dilluns a divendres, matins de 08:30h a 13:30h
I dilluns i dijous, tardes de 17:00h a 19:00h

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Servei gratuït.

UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà.

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

2 o 3 dies.

OBSERVACIONS:

  • L'Ajuntament realitzarà preavisos a totes les persones afectades amb 3 mesos d'antelació a la data de caducitat.
  • En cas de no renovar es procedirà a l’inici d'un expedient per realitzar la baixa per caducitat en el Padró Municipal d'Habitants previ avís a l'interessat.


DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

  • Original i fotocòpia de la targeta de residència.
  • Original i fotocòpia del passaport.

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Sol·licitud de renovació de la inscripció padronal per a persones amb nacionalitat estrangera, no comunitària, sense autorització de residència permanent. ph04.pdf