Tràmits i serveis / Padró d'habitants / Modificació de dades del Padró Municipal d'habitants

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Sol·licitud de modificació de les dades registrades al Padró Municipal d'Habitants, essent aquesta per actualització de dades o per correcció de dades errònies.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

Qualsevol persona, major d'edat, empadronada en  La Canonja i que hagi d'actualitzar o corregir qualsevol dada personal que consti al Padró Municipal d'Habitants.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

Tot l'any.

ON ES POT TRAMITAR:

Presencialment, a la Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà.

Ajuntament de la Canonja
Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà
C/ Raval, 11
43110 La Canonja

Horari:
De dilluns a divendres, matins de 08:30h a 13:30h

I dilluns i dijous, tardes de 17:00h a 19:00h


Per correu, a l'adreça anterior
(Si s'utilitza aquest canal, s'haurà d'adjuntar còpia de la documentació acreditativa)

Per telèfon, en aquells casos d'actualitzacions de nivell d'estudis (977543489)

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Servei gratuït.

UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà.

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

Inmediat.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:


  • Original del DNI, targeta d'identitat comunitària i certificat NIE, targeta NIE o passaport en vigor.
  • Si la persona sol·licitant no és l'interessat/da, haurà d'aportar l'original del seu document d'identitat, una autorització expressa acompanyada d'una fotocòpia del document d'identitat de la persona interessada.
  • La documentació acreditativa de la dada que es vol modificar.

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Sol·licitud general gn01.pdf