Tràmits i serveis / Padró d'habitants / Certificat d'empadronament històric

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Certificat que acredita l'empadronament d'una persona en el Padró d'Habitants del municipi de La Canonja des del 30 d'octubre de 2010, data de constitució del nou muncipi de La Canonja. Es poden fer constar també, si així se sol·licita, les persones que conviuen o convivien.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

Qualsevol persona interessada major d'edat, o persona amb autorització de l'interessat.
En el cas que el certificat s'hagi d'emetre a nom d'una persona difunta, ho pot sol·licitar el cònjuge, fills, progenitors o hereus testamentaris, s'haurà de justificar la relació documentalment.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

Tot l'any.

ON ES POT TRAMITAR:

Presencialment, a la Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà.

Ajuntament de la Canonja
Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà
C/ Raval, 11
43110 La Canonja

Horari:
De dilluns a divendres, matins de 08:30h a 13:30h
I dilluns i dijous, tardes de 17:00h a 19:00h

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Ordenança fiscal núm. 7:
Taxa de 4€ euros per certificats d'empadronaments.

UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà.

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

Cinc dies màxim.

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Sol·licitud certificat empadronament ph03.pdf