Tràmits i serveis / Llicències i permisos (obres) / Certificat de règim urbanístic: aprofitament

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Sol·licitud de règim urbanístic aplicable a una finca o sector concret mitjançant l'emissió del certificat de règim urbanístic corresponent.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

Qualsevol persona física o jurídica.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

Tot l'any

ON ES POT TRAMITAR:

Presencialment, a la Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà

Ajuntament de la Canonja
Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà
C/ Raval, 11
43110 La Canonja

Horari:
De dilluns a divendres, matins de 08:30h a 13:30h

Dilluns i dijous de 17:00 a 19:00 h

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Ordenança fiscal núm. 8. reguladora dels drets i taxes per a la tramitació de llicències i per la prestació de serveis urbanístics.

UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

Departament d'Urbanisme

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

1 mes El certificat té una vigència de 6 mesos des de la seva notificació.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

  • Document acreditatiu del pagament de la taxa
  • Documentació que acrediti la representació, si s'escau.
  • Plànol d'emplaçament susceptible de permetre que l'Ajuntament identifiqui correctament la finca o sector per la qual es sol·licita el certificat.

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Sol·licitud general gn01.pdf