Tràmits i serveis / Llicències i permisos (obres) / Certificat de legalitat i antiguitat d'edificació existent

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

És un document emès per l'Ajuntament que té com a objecte demostrar la legalitat i certificar l'antiguitat de l'edificació existent en una finca, en base a la documentació que hi ha sobre aquesta als arxius municipals.
Aquest certificat és necessari per inscriure un immoble al Registre de la Propietat o per poder obtenir la cèdula d'habitabilitat.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

Qualsevol persona interessada

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

Tot l'any

ON ES POT TRAMITAR:

Presencialment, a la Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà

Ajuntament de la Canonja
Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà
C/ Raval, 11
43110 La Canonja

Horari:
De dilluns a divendres, matins de 08:30h a 13:30h

Dilluns i dijous de 17:00 a 19:00 h

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Ordenança fiscal núm. 8. reguladora dels drets i taxes per a la tramitació de llicències i per la prestació de serveis urbanístics.

UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

Departament d'Urbanisme

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

1 MES

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

  • Còpia de la llicència d'obres de construcció de l'immoble, si se'n disposa.
  • Document acreditatiu del pagament de la taxa

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Sol·licitud general gn01.pdf