Tràmits i serveis / Llicències i permisos (activitats) / Canvis de titularitat d’activitats

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Comunicació del canvi de titularitat d’activitats en funcionament que disposen de llicència municipal o de comunicació a l’Ajuntament.

En cas de llicències ambientals la transmissió es formalitza mitjançant comunicació a l’Ajuntament del canvi de titularitat, on s’acredita que els nous titulars queden subrogats en els drets i obligacions de la llicència municipal. En cas d'activitats ambientals sotmeses al règim de comunicació, cal efectuar comunicació de canvi de titularitat a l’Ajuntament.

En cas d'activitats de baix risc caldrà comunicar a l'ajuntament el canvi de titularitat.

En cas d'activitats innòcues s'ha d'incorporar una nova declaració responsable (si vol accedir al tràmit de canvi de titularitat d'activitats innòcues faci clic AQUÍ)

En el cas d'activitats recreatives, es requereix una comunicació a l'Ajuntament que acrediti que acrediti al subrogació dels nous titulars en els drets i obligacions derivats de la llicència o autorització.

Si es produeix la transmissió sense efectuar la comunicació corresponent, tant els antics titulars com els nous titulars queden subjectes de manera solidària a totes les responsabilitats i obligacions derivades de la llicència o comunicació. 

QUI HO POT SOL·LICITAR:

El nou titular l'activitat o el seu representant legal, amb la conformitat de l’antic titular. 

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

Tot l'any.

ON ES POT TRAMITAR:

Presencialment, a la Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà.

Ajuntament de la Canonja

Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà

C/ Raval, 11

43110 La Canonja

Horari:

De dilluns a divendres, matins de 08:30h a 13:30h

Dilluns i dijous de 17:00 a 19:00 h

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Ordenança fiscal núm 13: reguladora de la taxa pel control ambiental de les activitats i control d'activitats innòcues.

UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

Departament d'Urbanisme.

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

Un cop efectuada la comunicació, les responsabilitats i les obligacions dels antics titulars són assumides pels nous titulars. 

L'Ajuntament es reserva les facultats d'inspecció i control sobre les activitats.

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Canvi Titularitat Activitats pa01.pdf