Tràmits i serveis / General / Model de representació

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

Model de representació que permet autoritzar a una tercera persona perquè, en el vostre nom i representació, formalitzi un determinat tràmit davant l'Ajuntament.
És un document complementari de la sol·licitud o instància.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

Qualsevol persona interessada.

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

Tot l'any.

ON ES POT TRAMITAR:

Presencialment, a la Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà.

Ajuntament de la Canonja
Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà
C/ Raval, 11
43110 La Canonja

Horari:
De dilluns a divendres, matins de 08:30h a 13:30h
I dilluns i dijous, tardes de 17:00h a 19:00h

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Servei gratuït.

UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà.

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

Immediat.

OBSERVACIONS:

Per rebre més informació caldrà dirigir-se a la Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà.

MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Model de representació gn02.pdf