Tràmits i serveis / Animals domèstics / Cens d'animals de companyia (inscripció, baixa i modificacions)

DESCRIPCIÓ DEL TRÀMIT:

La inscripció d'un animal de companyia (gos, gat o fura) al cens d'animals de companyia de l'Ajuntament de La Canonja, així com la comunicació de baixa per mort, pèrdua o canvi de residència i també qualsevol modificació de les dades que figurin al cens.

QUI HO POT SOL·LICITAR:

Les persones propietàries d'animals de companyia

PERÍODE DE PRESENTACIÓ:

En el termini màxim d'un mes comptat a partir de la data de naixement, data d'adquisició de l'animal o del fet que hagi motivat la baixa o modificació de les dades que figuren en el cens

ON ES POT TRAMITAR:

Presencialment, a la Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà

Ajuntament de la Canonja
Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà
C/ Raval, 11
43110 La Canonja

Horari:
De dilluns a divendres, matins de 08:30h a 13:30h

TAXES I IMPOSTOS ASSOCIATS:

Ordenança fiscal núm. 11

Taxa per la inscripció al cens: 6,00 €

Gratuït per a la baixa o modificació de les dades que figuren en el cens.

UNITAT RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓ:

Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà

TERMINI MÀXIM DE RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ:

Inmediat

OBSERVACIONS:

Tots els propietaris de gossos estan obligats a inscriure'ls en el cens d'animals de companyia. Una vegada inscrit, es lliurarà el resguard de l'alta amb el número de placa corresponent.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

a) Per sol·licitar l'alta en el cens municipal d'animals de companyia

Del gos:

  • Cartilla de vacunació
  • Document acreditatiu de la identificació del gos mitjançant microxip

De la persona titular:

  • DNI del propietari

b) Per sol·licitar la baixa o modificació en el cens municipal d'animals de companyia

Qualsevol document acreditatiu de la cessió, mort, pèrdua o canvi de municipi de residència de l'animal


MODELS PER DESCARREGAR

Documentació
Sol·licitud general gn01.pdf