PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2017

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2017
El Pressupost Participatiu és un mecanisme de participació del municipi, mitjançant el qual la ciutadania pot proposar i decidir sobre la destinació d’una part dels recursos econòmics municipals, establint així un canal efectiu de democràcia participativa.

A més del component decisori, amb el Pressupost Participatiu pretenem incorporar dins del procés accions destinades a millorar els canals de comunicació entre l'Ajuntament i la ciutadania així com generar espais de reflexió col·lectiva entorn les demandes i necessitats de la Canonja.

Amb aquesta motivació és amb la que obrim els pressupostos municipals a la participació de tothom, amb la intenció que tingui continuïtat en el temps. En aquest sentit i per tal de marcar les regles que ha de seguir el procés per als pressupostos de l’any 2017 hem elaborat una guia de participació.

Fases del procés

    1. PRESENTACIÓ I TALLER DE PROPOSTES

24 de gener · 7 de la tarda · Castell de Masricart

    2. FES PROPOSTES

Del 25 de gener al 10 de febrer · A través del formulari telemàtic, a l'OMAC i al Castell de Masricart

    3. ESTUDI DE VIABILITAT DE LES PROPOSTES

Febrer i març

    4. VOTACIÓ POPULAR

15 d'abril · Matí · Rambla 15 d'Abril

Del 18 al 21 d'abril · Horari habitual d'obertura · OMAC i Castell de Masricart

    5. RETORN I AVALUACIÓ DEL PROCÉS

Maig