4. Votació popular

4. Votació popular
Del 8 al 21 d'abril · https://participacio.lacanonja.cat/, OMAC i Castell de Masricart
14 d'abril · d'11 a 14 h · Rambla Collblanc
15 d'abril · d'11 a 14 h · Rambla 15 d'abril

    Tota la població de 16 anys o més empadronada al municipi tindrà l’oportunitat de votar les propostes mitjançant un procés de votació popular. Cada votant haurà de seleccionar 3 propostes de la butlleta.

    La votació es podrà fer efectiva presencialment, presentant el DNI, a les oficines de l'Ajuntament i al Castell de Masricart en horari d'atenció al públic, i el dia 14 d'abril al matí a la Rambla Collblanc i el dia 15 d'abril al matí a la Rambla 15 d'Abril.

        NOVETAT!!!: També es podrà votar telemàticament a través de la pàgina web https://participacio.lacanonja.cat/, mitjançant un procés de registre.  

    Les propostes finals se seleccionaran en base a l'ordre de prioritats obtingut i als límits establerts, fent les combinacions necessàries per tal d'arribar a la partida determinada per al procés de 200.000 €. Així doncs, s'escolliran aquelles propostes la suma de les quals sigui la més propera al límit econòmic del procés, sempre tenint en compte els vots obtinguts.